Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm năm 2023

Tháng 12/2022, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công việc của Trung tâm năm 2023. Kết quả, Nhà cung cấp được chọn: Công ty Cổ phần thương mại Nghĩa Hải, địa chỉ: Tổ 21, khu 3, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Các mục khác