Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp: Sửa chữa, thay thế mái tôn Nhà thí nghiệm nặng thuộc Công trình sửa chữa nhà thí nghiệm nặng – Trung tâm An toàn Mỏ, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Trong tháng 11 năm 2022, Trung tâm An toàn Mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ – Vinacomin) đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp: “Sửa chữa, thay thế mái tôn Nhà thí nghiệm nặng” thuộc Công trình sửa chữa nhà thí nghiệm nặng – Trung tâm An toàn Mỏ, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn mỏ Uông Bí, địa chỉ tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh./.

Các mục khác