Thông báo phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu 01

Trong tháng 3/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu 01: Sửa chữa khu vệ sinh nhà 5 tầng và một số hạng mục khác của Viện tại số 3 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.

Kết quả, nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty CP Đầu tư và Thương mại – CAM.

Các mục khác