Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà cung cấp máy tính để bàn, màn hình máy tính và ipad phục vụ công việc chung của các phòng ban trong Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

Tháng 12/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà cung cấp máy tính để bàn, màn hình máy tính và ipad phục vụ công việc chung của các phòng ban trong  Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH Công nghệ Song Hùng

Các mục khác