Thông báo quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa một số hạng mục công trình của Viện tại P. Phương Liệt – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

Tháng 11/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã có quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa một số hạng mục công trình của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tại P. Phương Liệt – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

Kết quả, Nhà cung cấp được chọn: Công ty CP Đầu tư & Thương mại – CAM, thời hạn thực hiện hợp đồng là 12 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực./.

Các mục khác