Thông báo quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa phòng làm việc tầng 2 nhà 3 tầng và một số hạng mục khác tại Trụ sở làm việc của Viện tại Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.

Tháng 9/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã có quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa phòng làm việc tầng 2 nhà 3 tầng và một số hạng  mục  khác tại Trụ sở làm việc của Viện tại Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội . Kết quả, Nhà cung cấp được chọn: Công ty CPXD Cơ sở Hạ tầng và Thương mại Thái Hà, thời hạn thực hiện hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng./.

Các mục khác