Viện KHCN Mỏ 50 năm thành lập (24.10.1972- 24.10.2022), tổ chức tại Trung tâm HNQG Mỹ Đình

ALBUM ẢNH KHÁC