Dây chuyền tuyển than bằng xoáy lốc huyền phù manhetit tang quay tại Công ty than Hà Lầm, Công trình do Viện tư vấn, thiết kế, thi công

ALBUM ẢNH KHÁC