Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải Nhất, giải thưởng WIPO cho công trình “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ CGH khai thác và thiết kế, chế tạo giàn chống tự hành phù hợp với điều kiện địa chất các vỉa dày, độ dốc đến 35 độ vùng Quảng Ninh