Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 11/2022

Ngày 07/11/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban điều hành SXKD tháng 11/2022.

Tham gia cuộc họp có Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Nữ Công; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Viện trưởng Đào Hồng Quảng đã điểm qua tình hình SXKD của Tập đoàn TKV, của các đơn vị sản xuất cũng như của Viện. Đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban cũng đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đồng thời đề xuất khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cán bộ tham dự họp, Viện trưởng chỉ đạo: Các Phó Viện trưởng bám sát tình hình thực tế, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo các phòng ban tập trung tối đa sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ để triển khai và hoàn thành dứt điểm các hợp đồng, đề tài, dịch vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, đảm bảo thu nhập cho CBCNV; Xây dựng kế hoạch cho năm 2023 …./.

Đ.L

Các mục khác