Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 5/2022

Ngày 23/5/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức cuộc họp giao ban điều hành SXKD tháng 5/2022. Tham gia cuộc họp có Ban Lãnh đạo Viện, Ban Lãnh đạo các đơn vị thành viên và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì cuộc họp.

Viện trưởng Viện KHCN Mỏ chỉ đạo: “làm đến đâu dứt điểm đến đó, đảm bảo chất lượng, hiệu quả”

Tại cuộc họp, Viện trưởng Đào Hồng Quảng đã điểm qua tình hình sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn TKV cũng như của Viện trong 5 tháng đầu năm. Theo đó, hiện nay nhu cầu than tiêu thụ than trong nước vẫn đang ở mức rất cao, nhất là than cho sản xuất điện, sản lượng than khai thác của Tập đoàn không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Bên canh đó, vấn đề nhập khẩu than gặp khó khăn.

Đối với Viện, công tác triển khai thực hiện các hợp đồng đề tài gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Số lượng hợp đồng, đề tài ký mới còn hạn chế. Một số hợp đồng, đề tài gặp vướng mắc trong vấn đề thanh quyết toán.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số phòng ban và các đơn vị thành viên đã báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đồng thời đề xuất khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Phó Viện trưởng Lưu Văn Thực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Viện trưởng Nhữ Việt Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trợ lý Viện trưởng Hoàng Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chỉ đạo tại cuộc họp, các Phó Viện trưởng, Trợ lý Viện trưởng yêu cầu cán bộ các phòng ban chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu hoàn thành các công trình, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng; Tập trung cao độ, nghiên cứu tìm tòi và tiến tới việc có những sản phẩm KHCN đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu thực tế nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Viện.

Kết luận cuộc họp, Viện trưởng yêu cầu các đồng chí Phó Viện trưởng, Trợ lý Viện trưởng  sát sao, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo các phòng ban nỗ lực, tập trung tối đa sức mạnh để triển khai và hoàn thiện các mảng công việc với phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện (24/10/1972 – 24/10/2022) cần được tập trung triển khai hoàn thành sớm…./.

Đ.L

Các mục khác