Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm việc với Ban Khoa học công nghệ và chiến lược Tập đoàn

Ngày 15.3.2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã có buổi làm việc với Ban Khoa học công nghệ và chiến lược (KCL) Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, rà soát đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tập đoàn năm 2013.

 

 Ngày 15.3.2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã có buổi làm việc với Ban Khoa học công nghệ và chiến lược (KCL) Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, rà soát đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tập đoàn năm 2013.

Với mục tiêu đổi mới công nghệ, tăng năng suất và hạ giá thành sản xuất , Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Vinacomin đã đề xuất với Tập đoàn 17 đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm, về các lĩnh vực:

– Đánh giá hiện trạng khai thác và quy hoạch phát triển các mỏ lộ thiên vùng than Quảng Ninh;

– Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong khai thác than hầm lò;

– Các giải pháp nâng cao chất lượng than, tận thu tài nguyên;

– Các giải pháp nâng cao công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường;

– 03 dự án sản xuất thử nghiệm;

– 08 đề tài nâng cao năng lực quản lý và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, với việc xây dựng các phòng thí nghiệm đạt yêu cầu về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị theo tiêu chuẩn Quốc gia./.

Các mục khác