Vinacomin: Hội nghị tổng kết công tác an toàn lao động năm 2012

Ngày 7 tháng 1 năm 2013, tại khách sạn Heritage,  thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2012 và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn năm 2013.

  Ngày 7 tháng 1 năm 2013, tại khách sạn Heritage,  thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2012 và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn năm 2013.

Năm 2012, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thiết bị an toàn được đầu tư hiện đại với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Công tác huấn luyện, kiểm tra được tổ chức thường xuyên, định kỳ, đột xuất. Tuy nhiên, do điều kiện khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp cũng như công tác quản lý kỹ thuật an toàn còn hạn chế… nên trong năm 2012 vẫn còn nhiều vụ sự cố, tai nạn lao động xảy ra. Điều đáng nói là một số vụ sự cố, tai nạn có tính chất lặp lại, phức tạp và có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2013, Tập đoàn đưa ra nhiều vấn đề cần khắc phục, trong đó có 9 nhóm giải pháp triển khai quyết liệt như: rà soát lại quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn phù hợp với thực tế; tổ chức kiểm soát bằng được khí mỏ, áp lực mỏ và nước mỏ; chú trọng hơn nữa công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động gắn liền với thực tiễn; xây dựng văn hóa tự chủ an toàn trong doanh nghiệp v.v. nhằm hạn chế thấp nhất số vụ sự cố tai nạn lao động trong sản xuất.

                                                             Nguồn: Vinacomin

Các mục khác