Họp Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

Thực hiện nội dung Thông báo số 11/ TB-VP ngày 18 tháng 1 năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc "Kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án hầm lò mỏ Núi Béo và dự án khai thác dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm" ngày 25 tháng 1 năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Mật, tại Công ty Cổ phần than Núi Béo, đã diễn ra Hội nghị Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo giai  đoạn 9/2012 – 01/2013.

Thực hiện nội dung Thông báo số 11/ TB-VP ngày 18 tháng 1 năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc “Kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án hầm lò mỏ Núi Béo và dự án khai thác dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm” ngày 25 tháng 1 năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Mật, tại Công ty Cổ phần than Núi Béo, đã diễn ra Hội nghị Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo giai  đoạn 9/2012 – 01/2013.

Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin được Tập đoàn giao làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo theo Công văn số 4659/TKV- HĐTV ngày 19/8/2010 của Hội đồng Thành viên Vinacomin. Sau khi nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu, Công ty đã khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án theo đúng lộ trình, đảm bảo tính pháp lý và hoàn thành các mục tiêu năm 2012 của Dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công của dự án đã thực hiện được là, đào chống được 114,2m  giếng, trong đó, giếng chính 57,2m; giếng phụ 57m; hoàn thành san nền mặt bằng sân công nghiệp giai đoạn 2; hoàn thành hệ thống nhà, xưởng phục vụ thi công; lắp đặt, hoàn thiện máy phát điện dự phòng; lắp đặt hệ thống định vị thùng trục ở giếng phụ; thi công trạm nén khí 8 máy phục vụ đào giếng; đang tổ chức thi công bệ móng tháp, tời thi công phục vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã trình bày báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện công tác thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo giai  đoạn 9/2012 – 01/2013 mà Viện đã đảm trách. Cụ thể là:

– Triển khai hoàn thiện TKKT-TDT “Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo” và dự kiến sẽ hoàn thiện và giao cho chủ đầu tư vào ngày 06/02/2013;

– Triển khai lập hồ sơ TKBVTC-DT các công trình phi tiêu chuẩn phục vụ thi công giai đoạn III bao gồm tháp giếng thi công, sàn số 0, sàn thao tác, cốp pha trượt … và sẽ hoàn thành và giao từng phần TKBVTC-DT cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ lắp đặt thi công giếng đứng (trước khi thi công lắp đặt thiết bị) trong khoảng thời gian từ 31/1/2013 đến 28/2/2013;

– Hoàn thành TKBVTC-DT phần cơ khí tháp giếng và nhà che miệng giếng của giếng chính và đang triển khai lập TKBVTC phần cơ khí tháp giếng và nhà che miệng giếng của giếng đứng phụ trên cơ sở các tài liệu của Viện Giprosakht thiết kế, dự kiến đến 28/2/2013 sẽ hoàn tất và gửi chủ đầu tư;

– Hoàn thiện các thông số địa chất công trình liên quan gửi Viện Giprosakht thiết kế móng của tháp giếng và nhà che miệng giếng để có thể bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15/4/2013;

– Tiến hành lập định mức đơn giá thi công giếng đứng Núi Béo, trước mắt, tập trung xây dựng định mức đơn giá cho đoạn cổ giếng và độ mở công nghệ. Bổ sung một số tài liệu liên quan đến biện pháp thi công và thiết bị thi công để xây dựng định mức xây dựng và đơn giá thi công thân giếng. Viện dự kiến sẽ hoàn thành Hồ sơ định mức, đơn giá thi công giếng đứng và gửi chủ đầu tư trước ngày 31/3/2013.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Dự án yêu cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Vinacomin cần: (1) đẩy nhanh việc xây dựng định mức xây dựng và dự toán công trình giếng đứng; (2) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập TKKT-DT của toàn bộ dự án; và (3) phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, chủ đầu tư trong việc giám sát tác giả.

Để hoàn thành tốt những công việc nêu trên, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin cũng đã đề xuất một số kiến nghị cụ thể như sau:

– Do đây là công trình mới, lần đầu tiên sử dụng tối đa nội lực trong Tập đoàn, đề nghị Công ty CP than Núi Béo hỗ trợ và tạo điều kiện cho Viện trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư vấn (cung cấp dữ liệu đầu vào, phối kết hợp với các nhà thầu thi công, phối kết hợp trong quá trình tư vấn, thiết kế và xây dựng định mức đơn giá …) đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;

– Đề nghị Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 yêu cầu nhà thầu phụ là Công ty Máy mỏ NPK- Ucraina sớm cung cấp đầy đủ các dữ liệu để phục vụ công tác thiết kế điều chỉnh và lập định mức đơn giá công trình;

– Sau khi hoàn tất TKKT-TDT, TKBVTC-DT và bộ định mức đơn giá thi công đào giếng đứng mỏ hầm lò Núi Béo, đề nghị Ban chỉ đạo cử các thành viên tham gia hỗ trợ Viện trong công tác rà soát và thẩm định trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt;

– Nếu được sự chấp thuận của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công Thương giao cho Viện chủ trì Dự án Khoa học Công nghệ lồng ghép trong Dự án đầu tư khai thác mỏ than hầm lò Núi Béo, đề nghị Công ty CP than Núi Béo, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1, Công ty Chế tạo Máy tham gia phối hợp với Viện để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao./.

Các mục khác