Hội nghị tổng kết công tác xây dựng các mỏ hầm lò năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Ngày 25 tháng 1 vừa qua, tại khách sạn Heritage, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng các mỏ hầm lò năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị có Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn, các Phó Tổng giám đốc cùng các ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong Tập đoàn.

  Ngày 25 tháng 1 vừa qua, tại khách sạn Heritage, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng các mỏ hầm lò năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị có Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn, các Phó Tổng giám đốc cùng các ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong Tập đoàn.

Báo cáo tổng kết do ông Dương Phi Hùng, Trưởng ban Xây dựng Mỏ trình bày trước Đại hội đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng các mỏ than hầm lò năm 2012 và những tồn tại cần khắc phục. Cụ thể là, trong công tác thăm dò khảo sát năm 2012 đã đạt được 300.993 mét khoan, đạt 95% kế hoạch đề ra, trong đó, thăm dò bổ sung là 268.223 mét, đạt 94%; thăm dò khai thác là 32.770 mét, đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2012, giá trị thực hiện đầu tư duy trì sản xuất và xây dựng các dự án mỏ than hầm lò trong toàn bộ Vinacomin là 19.613.446 triệu đồng, bằng 92,85% kế hoạch chính thức điều chỉnh (21.122.440 triệu đồng). Trong đó, đầu tư các dự án mỏ than (hầm lò và lộ thiên) có giá trị thực hiện 7.697.676 triệu đồng, bằng 72,64% kế hoạch chính thức điều chỉnh (10.596.146 triệu đồng). Trong công tác đào lò xây dựng cơ bản (XDCB), năm 2012, đã thực hiện được 61.612m, bằng 91,0% kế hoạch chính thức điều chỉnh (67.672m) và bằng 85,6% kế hoạch giao đầu năm (71.935m).

Trong năm 2013, kế hoạch cho công tác thăm dò khảo sát được đặt ra là, khoan 223.195m với chi phí 876.261 triệu đồng; kế hoạch đầu tư cho các dự án mỏ than hầm lò đạt 6.105.468 triệu đồng; kế hoạch đào lò XDCB đạt 64.354m.

Để hoàn thành chỉ tiêu nói trên Hội nghị đã đưa ra 8 nhóm giải pháp thực hiện với nhiệm vụ cụ thể là:

1- Đầu tư lắp đặt thiết bị chở người qua giếng nghiêng các dự án chưa lắp đặt trong quí I/năm 2013: Dự án khai thác xướng sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công)- Công ty than Hòn Gai, dự án đầu tư mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (mỏ Tràng Bạch)- Công ty than Uông Bí, dự án Đầu tư XDCT khai thác giai đoạn II- Mỏ than Mông Dương (Khu Vỉa 8 Cánh Tây từ mức -97¸-250);

2- Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầu tư Mỏ và Công nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bộ định mức dự toán chuyên ngành XDCB mỏ than hầm lò (điều chỉnh bổ sung Định mức 47/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương), hoàn thành trong quí I/2013.

3- Viện Khoa học Công nghệ Mỏ cùng các ban chuyên môn sớm ban hành Hướng dẫn áp dụng chống lò bằng vì neo trong Vinacomin hoàn thành trong quí I/2013.

4- Tổng thầu thi công Dự án Khai thác hầm lò mỏ Núi Béo: Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 phối hợp cùng Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần than Núi Béo và các Nhà thầu (đặc biệt Nhà thầu là đối tác nước ngoài) nhanh chóng lắp đặt thiết bị thi công giếng đứng để phục vụ thi công đào lò đảm bảo theo kế hoạch được giao, thời gian yêu cầu hoàn thiện để tiếp tục thi công từ tháng 4/2013;

5- Công ty than Hà Lầm, các đơn vị được giao/đăng ký thi đào lò nhanh tại các đường lò mức -300 Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -50- Mỏ than Hà Lầm cùng các Ban chuyên môn của Vinacomin thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo Phương án thi đào lò nhanh (Phương án số 182/PA-VINACOMIN) Tập đoàn phê duyệt để đúng đầu tháng 4/2013 bắt đầu khai mạc hội thi;

6- Trong quí I/2013, các đơn vị phải xem xét đưa việc tổ chức sản xuất 4 kíp/ngày để áp dụng cho các tổ đội đào lò; Ban CV, ban XDM yêu cầu thống kê toàn bộ các thiết bị khoan, xúc bốc hiện có của các đơn vị để kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị, lập chương trình đào tạo thợ vận hành và có cơ chế cho thợ vận hành máy, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả và độ bền, ổn định của thiết bị;

7- Tổng Công ty Hóa chất Mỏ – Vinacomin đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư dây chuyền 2 sản xuất thuốc nổ nhũ tương hầm lò, hoàn thành trong quí III/2013; cải tạo bao gói dây chuyền 1 để đưa về đường kính f 32; kiểm soát chất lượng hòa trộn trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng đồng đều, sức công nổ tối thiểu phải đạt 310cm3;

8- Công ty CP Chế tạo Máy – Vinacomin tiếp tục hoàn thiện việc chế tạo máy xúc VMC E500 – 1 để tăng nội địa hóa, sản xuất đủ các thiết bị dự phòng thay thế (bánh xích +galê); nghiên cứu chế tạo một số thiết bị thi công khác như xe khoan, dây chuyền đổ bêtông, tời chở người…đồng thời tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ nội địa hóa để giảm giá thành sản xuất góp phần giảm chi phí đào lò./.  

Các mục khác