Lãnh đạo Tập đoàn làm việc và chúc Tết Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

Trong ngày làm việc đầu xuân, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch HĐTV, ông Lê Minh Chuẩn Tổng giám đốc, các ông Nguyễn Văn Kiệm, ông Lê Đình Trưởng, ông Nguyễn Văn Hải thành viên HĐTV, ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc cùng một số lãnh đạo các Ban của Tập đoàn đã đến làm việc và chúc tết tập thể cán bộ viên chức Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Minh Chuẩn, đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ viên chức Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong năm 2012, và chúc Viện trong năm 2013, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác nghiên cứu, kịp thời nắm bắt những thành tựu khoa học công nghệ mới, đồng thời đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa trong khai thác góp phần nâng cao an toàn và sản lượng khai thác trong toàn ngành

Các mục khác