Ba trụ cột an ninh năng lượng hợp tác chiến lược

Chiều ngày 26 tháng 2 năm 2013, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)- ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam; lãnh đạo cao nhất (bao gồm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc), cùng đại diện lãnh đạo ban điều hành, lãnh đạo văn phòng, các ban và lãnh đạo các đơn vị thành viên của 3 tập đoàn.

Tổng giám đốc PVN, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Vinacomin, ông Lê Minh Chuẩn và Tổng giám đốc EVN, ông Phạm Lê Thanh, thay mặt cho lãnh đạo 3 tập đoàn đã ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược với 6 nội dung chủ yếu. Thứ nhất, hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành. Thứ hai, hợp tác thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Thứ ba, hợp tác trong lĩnh vực đầu tư khai thác, cũng như vận chuyển than trong nước và ở nước ngoài. Thứ tư, hợp tác về lĩnh vực vận hành các nhà máy điện. Thứ năm, hợp tác trong việc sử dụng các dịch vụ. Thứ sáu, hợp tác về truyền thông.

Việc hợp tác giữa PVN, EVN và Vinacomin được thực hiện trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: Ba bên xác định hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm là nhiệm vụ chiến lược, nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu, xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung hợp tác phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển, khả năng của mỗi bên, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, dự án và có bước phát triển thích hợp theo từng giai đoạn cụ thể, bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội và phát triển bền vững.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa PVN, EVN và Vinacomin được xem là cơ sở để 3 tập đoàn- công ty mẹ và các đơn vị thành viên thuộc 3 tập đoàn phát huy thế mạnh, tiềm năng vì sự phát triển bền vững, vì mục tiêu chung phát triển hệ thống năng lượng: điện, than, dầu khí một cách hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử

 

Các mục khác