Hội thảo về phương án cơ giới hóa khai thác than áp dụng tại Công ty than Thống Nhất

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả áp dụng công nghệ cơ giới hóa trong đào lò và khai thác tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh giai đoạn 2013 ¸ 2020, ngày 27/02/2013, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ (số 03 – Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội), đã diễn ra cuộc hội thảo bàn về công tác triển khai áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than tại Công ty Thống Nhất.

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả áp dụng công nghệ cơ giới hóa trong đào lò và khai thác tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh giai đoạn 2013 ¸ 2020, ngày 27/02/2013, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ (số 03 – Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội), đã diễn ra cuộc hội thảo bàn về công tác triển khai áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than tại Công ty Thống Nhất.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các Phó Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải và Vũ Thành Lâm đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các ban của Tập đoàn như Ban KCL, TN, ĐT, KCM, TGN, CV, XDM, Công ty TNHH MTV than Thống Nhất-Vinacomin, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin và Công ty Tư vấn Đầu tư Mỏ & Công nghiệp-Vinacomin.

Căn cứ báo cáo “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất phương án khai thác cơ giới hóa đồng bộ tại khu Lộ Trí – Công ty than Thống Nhất” do Công ty HBP, Slovakia lập tháng 8 năm 2012, Hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai áp dụng cơ giới hóa đồng bộ khai thác các vỉa than khu Lộ Trí – Công ty than Thống Nhất và đề xuất những giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, Hội thảo đã khẳng định, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ tại Công ty than Thống Nhất là rất cần thiết trong việc đáp ứng sản lượng theo kế hoạch, tăng năng suất lao động, giảm số lượng công nhân khai thác trong hầm lò, nâng cao mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo việc áp dụng cơ giới hóa mang lại hiệu quả, tránh được rủi ro, cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, từ đó Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư là Công ty than Thống Nhất triển khai nhanh công tác khoan thăm dò bổ sung để nâng cấp trữ lượng, đảm bảo độ tin cậy cho việc lập thiết kế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước chủ động đề xuất phương án áp dụng cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tập đoàn sẽ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu cho các đơn vị và có kế hoạch hỗ trợ nguồn vốn cho đơn vị chủ đầu tư, nhằm sớm đưa dự án vào áp dụng thực tế./.

Các mục khác