Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năm 2013

Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năm 2013 giới thiệu 10 bài viết  phản ánh các kết quả nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong thời gian qua, một số kinh nghiệm trong ngành khai thác mỏ nước ngoài, tin tức hoạt động khoa học công nghệ trong nước và Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản của Bộ Công Thương.

 

  Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năm 2013 giới thiệu 10 bài viết  phản ánh các kết quả nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong thời gian qua, một số kinh nghiệm trong ngành khai thác mỏ nước ngoài, tin tức hoạt động khoa học công nghệ trong nước và Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản của Bộ Công Thương.

Dưới đây xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Đề xuất áp dụng sơ đồ công nghệ khai thác các vỉa than dày trung bình, dốc nghiêng từ 350 đến 550 tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

Proposal of the application of the mining flowsheet for the medium thick coal seams with the slope angle of 350 ¸ 550 at Quang Ninh underground coal mines

Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn; TS. Trương Đức Dư; TS. Đào Hồng Quảng; KS. Vũ Văn Hội

Để góp phần giải quyết những khó khăn khi khai thác các vỉa than có chiều dày trung bình, góc dốc 350¸550, trong điều kiện địa chất phức tạp tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã nghiên cứu, đề xuất hai sơ đồ công nghệ khai thác hợp lý. Trên cơ sở đó, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xem xét và tạo điều kiện để Viện phối hợp với các đơn vị sản xuất trong việc nghiên cứu chế tạo dàn chống, đầu tư thiết bị và triển khai áp dụng thử nghiệm các công nghệ trong thực tế sản xuất.

For contributing in solving the problems during mining the medium thick coal seams with the slope angle of 350¸550 under the complicated geological conditions at Quang Ninh underground coal mines, Institute of Mining Science and Technology (IMSAT) has studied and proposed two proper mining flowsheets and basing on this, asking the permission given by Vinacomin to coordinate with other manufacturers in manufacturing the shield supports and mining equipment  and in developing the pilot application of these mining technologies to the actual production

Bài 2: Nghiên cứu đề xuất một số sơ đồ công nghệ khai thác hợp lý cho các vỉa than khu vực cánh Nam mỏ Mạo Khê

Study and proposal of some proper mining flowsheets for the coal seams at Canh Nam area of Mao Khe coal mine

Tác giả: TS. Trương Đức Dư; ThS. Trần Tuấn Ngạn

Trữ lượng các vỉa than cánh Nam mỏ Mạo Khê là rất lớn, đặc biệt là phần trữ lượng than nằm trong các trụ bảo vệ chưa được khai thác do chưa lựa chọn được công nghệ khai thác hợp lý. Việc nghiên cứu đề xuất các loại hình công nghệ khai thác hợp lý cho các vỉa than khu vực cánh Nam mỏ Mạo Khê nói chung và phần trữ lượng than nằm trong các trụ bảo vệ các công trình nói riêng là rất cần thiết

The coal reserves from the coal seams at Canh Nam area of Mao Khe coal mine is great, especially from the unmined coal ribs due to many reasons. The study and proposal of some proper mining flowsheets for the coal seams at Canh Nam area of Mao Khe coal mine in general and for the coal ribs in particular is very essential

Bài 3: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp phá hỏa ban đầu các lò chợ vỉa 18, vỉa 47, Công ty TNHH MTV than Hồng Thái

Study on the selection of the longwalls at the coal seams of 18 and 47  of Hong Thai Coal Company

Tác giả: TS. Trương Đức Dư; ThS. Trần Tuấn Ngạn; KS. Nguyễn Đức Trung; KS. Dương Đức Hải và nnk

Trong thời gian khai thác các lò chợ của vỉa 18 và vỉa 47, Công ty TNHH MTV than Hồng Thái đã nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác phá hỏa ban đầu đá vách lò chợ. Tuy nhiên, kết quả không đạt được như mong muốn. Hầu như các lò chợ chưa phá hỏa được đá vách ban đầu và đây là một trong những tồn tại lớn nhất trong công tác khai thác lò chợ của Công ty.  Xuất phát từ thực tế đó, Công ty đã phối hợp với Viện KHCN Mỏ nghiên cứu lựa chọn giải pháp phá hỏa ban đầu tại các lò chợ vỉa 18 và 47 trong các điều kiện cụ thể.

During carrying out the mining activities in the longwalls at the coal seams of 18 and 47, Hong Thai Coal Company has studied and developed some initial roof caving methods for the longwalls. However, the results have not been as requested. At most of the longwalls, the initial roof rocks have not been caved and this is considered as the most important problem in the longwall mining activities of the Company. Basing on this actual situation, the Company has coordinated with Institute of Mining Science and Technology (IMSAT) in researching and selecting the proper the longwalls at the coal seams of 18 and 47 under the concrete conditions

Bài 4: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa bùng nền khi thi công và vận hành các đường lò dọc vỉa trong điều kiện địa chất mỏ vùng Quảng Ninh

Study and proposals of some solutions for preventing the floor heave during the execution and operation of the gateways under the geological conditions at Quang Ninh coal basin

Tác giả: TS. Phạm Minh Đức; KS. Phí Văn Long; KS. Tào Văn Ngân

Hiện tại, các đường lò tại khu vực Quảng Ninh chưa ở độ sâu lớn, tuy nhiên, hiện tượng bùng nền đã gây phá hủy kết cấu chống giữ cũng như độ ổn định của các lớp đất đá vây quanh. Hàng năm, tại các đường lò vùng Quảng Ninh, hàng chục km đường lò phải tiến hành chống xén hoặc chống lại, không những gây tổn thất về kinh tế mà còn giảm sản lượng khai thác. Trong bài báo này, các tác giả giới thiệu một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao độ ổn định cấu trúc chống giữ, ngăn ngừa bùng nền trong quá trình thi công các đường lò trong điều kiện địa chất phức tạp vùng Quảng Ninh

At present, the underground drifts at Quang Ninh coal basin are not at the great depth, however, the floor heave has destroyed the supporting structures as well as the stability of the surrounding rocks. Every year, at Quang Ninh coal basin, tens of km of the drifts have been retimbered or resupported, not only causing economic loss but also decreasing mining output. In the paper, the authors propose some positive solutions for increasing the stability of the supporting structures, preventing the floor heave during the execution and operation of the gateways under the geological conditions at Quang Ninh coal basin

Bài 5: Lựa chọn trình tự đổ thải hợp lý đảm bảo an toàn cho quá trình đổ thải tại bãi thải tro xỉ – Công ty nhiệt điện Na Dương

 Selection of the proper dumping order for ensuring the safety in the dumping process at the slagged ash dumpsite of Na Duong thermal power company

Tác giả: ThS. Đỗ Ngọc Tước; KS. Nguyễn Văn Đức; KS. Lê Bá Phức

Hiện nay, do quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên trình tự đổ thải và các thông số bãi thải tro xỉ Nà Đươi chưa thực hiện được theo thiết kế. Tại một số khu vực của bãi thải tro xỉ đã xảy ra hiện tượng chập tầng thải với chiều cao tầng từ 20 – 40m, xuất hiện một số vết nứt trên mặt bãi thải có độ mở từ 2 -3cm, dài từ 10 – 20m. Những hiện tượng trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đổ thải tro xỉ trong thời gian tới.

Để nhà máy Nhiệt điện Na Dương hoạt động bình thường, cần thiết phải khảo sát, đánh giá sự ổn định tại bãi thải và có trình tự đổ thải hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho công tác đổ thải và giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường và các công trình xung quanh

At present, due to the difficulties in the land clearance, the dumping order and parameters at Na Duoi slagged ash dumpsite have not been done as designed. At some places of the dumpsite, there have been some 2 – 3cm wide and 10 – 20m long cracks on the surface. These phenomena will affect on the dumping plans in the coming time.

For the normal operation of Na Duong thermal power plant, it is necessary to survey and evaluate the stability of the dumpsite and then provide the proper dumping order for ensuring the safety in the dumping process and reduce the effects to the environment and surrounding building constructions 

Bài 6: Một số kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ sàng tuyển nâng cao chất lượng than cho mỏ Khánh Hòa

 Some research results on the selection of the preparation technology for increasing the coal quality at Khanh Hoa coal mine

Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Nhân; ThS. Mai Văn Thịnh; KS. Nguyễn Ngọc Tân

Hiện nay, trong dây chuyền sàng, chế biến than tại mỏ than Khánh Hòa chưa áp dụng công nghệ tuyển nâng cao chất lượng than, do vậy, không đủ sản lượng than cám chất lượng tốt để pha trộn. Ngoài ra, do điều kiện địa chất, sản lượng than nguyên khai cám 4, cám 5, cám 6 ngày càng giảm. Để duy trì sản lượng than cung cấp cho các hộ tiêu thụ thì việc khai thác than cám chất lượng thấp và công nghệ sàng tuyển để nâng cao chất lượng than cho mỏ Khánh Hòa là rất cần thiết.

So far, in the coal screening and separating line at Khanh Hoa coal mine, the preparation technology for increasing the coal quality has not been applied, therefore, the good quality fine coal volume is not enough for mixing operation. Moreover, due to the geological conditions, the raw fine coal output of N04, N05 and N06 has been more and more decreased. For maintaining the coal output supplying to the domestic coal consumers, the low quality fine coal exploitation and the application of the preparation technology for increasing the coal quality at Khanh Hoa coal mine must be considered as the essential task

Bài 7: Nghiên cứu sử dụng phế thải trong quá trình khai thác than để sản xuất vật liệu gạch gốm tường cấu trúc đặc

 Study on the utilization of waste from coal mining process for manufacturing ceramic wall brick with solid structure

Tác giả: ThS. Tăng Văn Lâm

Bài viết giới thiệu các đặc tính, thành phần của các phế thải trong quá trình khai thác than, từ dó đề ra phương án công nghệ sử dụng loại phế thải này để chế tạo vật liệu gạch gốm tường cấu trúc đặc. Với việc sử dụng nguồn nguyên liệu này đã tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều, công nghệ sản xuất đơn giản, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được nguyên liệu đất sét dẻo cũng như nhiên liệu đốt.

This paper introduces the properties and compositions of the waste from the coal mining process and then proposing the proper technology for utilizing this waste material in making ceramic wall bricks with solid structure. Utilization of these materials with simple production technology has created products with uniform quality, reduced environmental pollution and saved clay materials and fuel 

Bài 8: Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống quản lý điện năng cho các hộ khai thác than hầm lò

 Study on the establishment of the software for the energy management system for the underground coal producers

Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam; ThS. Vũ Tuấn Anh; KS. Trần Trọng Hoan

Năm 2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin được Bộ Công Thương giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý điện năng cho các hộ khai thác than hầm lò”. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tìm hiểu các phần mềm quản lý điện năng của một số hãng phát triển trên thế giới, nhóm cán bộ nghiên cứu của Viện đã xây dựng phần mềm quản lý điện năng phù hợp với thực trạng quản lý trong công tác cơ điện của các đơn vị sản xuất than hầm lò Việt Nam và đã được triển khai cài đặt tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin

In 2012, Institute of Mining Science and Technology (IMSAT) has been assigned by Ministry of Industry and Trade to carry out the theme “Study on the establishment of the energy management system for the underground coal producers”. Basing on the experience and research results on the software of the energy management from overseas developed firms, the research group from IMSAT has established the energy management software suitable to the actual situation at Vietnam underground coal mines and it has been installed at Ha Lam Coal Company

Bài 9: Giải pháp điều khiển và giám sát trạm phân phối 6kV dựa trên các kết nối truyền thông công nghiệp

 Solutions for controlling and monitoring the 6kV distribution stations  basing on the industrial transmission connection

Tác giả: ThS. Hoàng Mạnh Thắng; KS. Nguyễn Hùng Sơn

Bài báo trình bày về giải pháp điều khiển và giám sát các trạm phân phối 6kV dựa trên khả năng kết nối truyền thông giữa các thiết bị. Các giao thức kết nối Modbus-RTU, Profibus-DP được sử dụng nhằm mục đích đơn giản hóa các mục đích điều khiển, thu thập số liệu. Kết quả áp dụng cho các trạm phân phối 6kV thuộc nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai – Lâm Đồng cho thấy chất lượng truyền dữ liệu tốt, đáp ứng được yêu cầu trong công tác điều khiển, vận hành thiết bị

The paper represents the solutions for controlling and monitoring the 6kV distribution stations basing on the industrial transmission connection among the equipment. The connection protocols such as Modbus-RTU and Profibus-DP have been used for simplifying operating purposes and data collection. The applied results at the 6kV distribution stations in Tan Rai bauxite preparation plant have shown the good quality in the data transmission, meeting the requirements in the equipment controlling and operating works

Bài 10: Giải pháp tăng cường độ ổn định các bãi thải ngoài khai trường mỏ lộ thiên

 Measures for improving the stability of the outside dumpsites at open pit mines

Quy hoạch xây dựng các bãi thải ngoài tại các mỏ than lộ thiên hiện nay là một vấn đề hết sức cấp thiết. Tùy theo điều kiện địa hình khác nhau sẽ kết cấu bãi thải hợp lý, đảm bảo dung tích chứa tối đa cũng như đảm bảo độ ổn định kết cấu bãi thải. Bài báo này giới thiệu tổng quan các dạng bãi thải ngoài khai trường mỏ lộ thiên, các dạng trượt lở điển hình trên bãi thải và một số giải pháp gia tăng độ ổn định cái bãi thải

Planning for constructing the outside dumpsites at open pit coal mines at present is an essential task. Depending the topographic conditions, the dumpsites will be constructed properly, ensuring the maximum storage capacity as well as the stability of their structures. This paper provides the general views of the outside dumpsites at open pit mines, of the typical failures on the dumpsites and some solutions for improving the stability of the outside dumpsites

Các mục khác