Chi bộ Trung tâm An toàn Mỏ kết nạp đảng viên mới

Ngày 19.4.2017, Chi bộ Trung tâm An toàn Mỏ thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ –  Vinacomin đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 03 đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Đức Thế, cán bộ phòng Phát triển HTQT và đồng chí Hoàng Quang Hợp, cán bộ phòng Thông gió & An toàn Mỏ.

Lễ kết nạp Đảng viên mới diễn ra đúng quy định, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên trẻ, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Đức Thế, Hoàng Quang Hợp đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Phùng Quốc Huy, ủy viên BCH Đảng bộ Viện, Bí thư Chi bộ,  đã trao Quyết định cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phùng Quốc Huy đã đọc và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phụ trách Phòng Kế hoạch & Vật tư và đồng chí Quách Thị Tâm, cán bộ phòng Tổng hợp./.

Các mục khác