Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin: Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017

Ngày 4/5/2017, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017.

Tham dự hội nghị bao gồm  Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Trung tâm An toàn mỏ), trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện. Cùng tham dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ông Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Văn Tráng, Ban KCL.

Thay mặt Ban lãnh đạo ông Trương Đức Dư, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2017. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán, … các của Viện trong quý I/2017. Theo đó, giá trị thực hiện ước hơn 37 tỷ đồng đạt 14,34% kế hoạch; tiền lương bình quân 10,8 triệu đồng/người/tháng.  Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Viện đang tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nghệ cấp Nhà nước, Bộ và Tập đoàn năm trước chuyển sang, trong quý I/2017 là 45 đề tài, bao gồm: 04 đề tài, dự án cấp Nhà nước; 10 đề tài cấp Tập đoàn. Tiếp tục thực hiện các đề tài năm trước chuyển sang, bao gồm: 04 đề tài cấp dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước, 09 đề tài cấp bộ, 18 đề tài cấp Tập đoàn.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe một số ý kiến tham luận của các đơn vị thành viên Công ty Phát triển công nghệ và thiết bị mỏ và trung tâm an toàn mỏ, các phòng chuyên môn, ý kiến phát biểu của các Phó Viện trưởng.

Các mục khác