Hội thảo về quy trình quản lý vật tư trong TKV

Sáng 27/10, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội thảo về quy trình quản lý vật tư trong TKV. Dự hội thảo có Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải; Thành viên HĐTV Tập đoàn Lê Quang Dũng; Phó TGĐ Tập đoàn Trần Hải Bình; các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo và các cán bộ Viện Khoa học Công nghệ mỏ – Vinacomin …

Quang cảnh tại hội thảo

Tại hội thảo, Viện Khoa học Công nghệ mỏ – VINACOMIN, đơn vị được giao nghiên cứu xây dựng Quy trình quản lý vật tư trong TKV đã báo cáo kết quả thực hiện. Theo đó, công tác quản lý vật tư của TKV là công việc có khối lượng lớn, tốn nhiều thời gian đòi hỏi cần có tính khoa học trong quản lý cũng như thực hiện. Thời gian vừa qua, TKV và các đơn vị đã có nhiều giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu về vật tư trong sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý công tác vật tư. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý vật tư, đáp ứng cho sản xuất và thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý của Tập đoàn, việc lập phần mềm quản lý vật tư chung của toàn Tập đoàn là việc làm cần thiết.

Lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu dự hội thảo

Để có thể xây dựng được phần mềm nói trên, cần phải có quy trình quản lý, thực hiện công tác vật tư được TKV ban hành với đầy đủ các bước thực hiện, nội dung thực hiện và hệ thống bảng biểu kèm theo.

Hiện tại, việc quản lý và theo dõi thực hiện công tác quản lý vật tư tại nhiều đơn vị được thực hiện trên phần mềm bán tự động Word, Excel hoặc trên một số phần mềm quản lý vật tư như: Esoft, Bravo 7.0, Green Effect, Mbsoft, First Trust, Cybersoft, Kiot, ERP, v.v… Các phần mềm quản lý vật tư độc lập hoặc có tích hợp với phần mềm kế toán và nhân sự nên mới đáp ứng một phần công việc về quản lý vật tư tại đơn vị mà chưa đáp ứng được yêu cầu phần mềm quản lý vật tư xuyên suốt từ đơn vị đến Tập đoàn. Ngoài ra, các phần mềm tự động và bán tự động trên còn tồn tại những hạn chế như khả năng quản lý thấp, không đảm bảo tính bảo mật, dễ gặp phải sai sót khi xuất dữ liệu; một số đơn vị đã có phần mềm quản vật tư, song chưa có sự thống nhất, đồng bộ giữa các đơn vị khác và TKV nên sẽ khó khăn trong việc kết nối với phần mềm quản lý vật tư của TKV…

Vì vậy, cần phải có quy trình quản lý vật tư chung được TKV ban hành thống nhất trong toàn Tập đoàn, để làm cơ sở xây dựng phần mềm quản lý vật tư chung của TKV và của các đơn vị, đáp ứng xu thế toàn cầu về chuyển đổi số và yêu cầu quản lý vật tư hiện nay trong Tập đoàn.

Đại diện Viện KHCN Mỏ báo cáo thực hiện Quy trình quản lý vật tư trong TKV

Các quy trình gồm có: (1) Quy trình lập kế hoạch nhu cầu vật tư; (2) Quy trình mua sắm vật tư; (3) Quy trình quản lý kho vật tư; (4) Quy trình theo dõi định mức vật tư; (5) Quy trình vận chuyển vật tư; (6) Quy trình vật tư thu hồi, nhượng bán vật tư phế liệu; (7) Quy trình kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác vật tư; (8) Quy trình báo cáo quản lý, thực hiện công tác vật tư.

Quy trình quản lý vật tư trong TKV được xây dựng trên các cơ sở các quy định của Nhà nước, của TKV và các đơn vị, đồng thời kết hợp khảo sát thực tế và ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ công tác, cá nhân. Quy trình được xây dựng ở mức tinh gọn nhất, sát với thực tiễn sản xuất, theo đúng các quy định nhằm loại bỏ các hoạt động dư thừa, thủ tục không cần thiết, tiết kiệm thời gian, sức lao động, giảm chi phí. Quy trình sẽ hỗ trợ quá trình lập, giao khoán, hạch toán, nghiệm thu cho các đơn vị và báo cáo về quản lý vật tư lên TKV. Quy trình sẽ làm cơ sở để xây dựng phần mềm quản lý công tác vật tư chung cũng như số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Tại hội thảo, lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Quy trình quản lý vật tư trong TKV.

Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, công tác vật tư có vai trò quan trọng đối với sản xuất của Tập đoàn, vật tư là một yếu tố quan trọng trong sản xuất than – khoáng sản và có ảnh hưởng lớn đến giá thành, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Do vậy, việc xây dựng Quy trình quản lý vật tư trong TKV áp dụng kỹ thuật hiện đại, chuẩn hoá và số hoá là rất cần thiết, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong quản lý, giảm nhân công, theo dõi và kiểm soát kịp thời, giảm thiểu rủi ro về vi phạm trong thực hiện công tác vật tư và để chủ động hội nhập với xu thế toàn cầu về chuyển đổi số trong các hoạt động của doanh nghiệp. Tổng giám đốc Tập đoàn đề nghị Viện KHCN Mỏ, các Ban chuyen môn Tập đoàn tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, hoàn thiện để báo cáo Tập đoàn phê duyệt, ban hành quy trình để làm cơ sở lập phần mềm quản lý vật tư trong toàn Tập đoàn.

Truyền thông TKV

Nguồn: www.vinacomin.com.vn

Các mục khác