Công ty PT Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Hội nghị tổng kết thi đua “Quý cao điểm về công tác AT-VSLĐ

Ngày 28 tháng 8 năm 2013 tại Văn phòng Công ty – Khu thực nghiệm Uông Bí- Quảng Ninh, BCH Công đoàn Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin)đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua "Quý cao điểm về công tác AT – VSLĐ" (Quý II năm 2013).

 

Ngày 28 tháng 8 năm 2013 tại Văn phòng Công ty – Khu thực nghiệm Uông Bí- Quảng Ninh, BCH Công đoàn Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin)đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua “Quý cao điểm về công tác AT – VSLĐ” (Quý II năm 2013).

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đại Hải – Thường trực Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin, đồng chí Nguyễn Hữu Teo- Bí thư Đảng bộ-Chủ tịch-Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, BCH công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng phó các đơn vị, Tổ trưởng công đoàn và các đồng chí là đoàn viên công đoàn đạt thành tích trong phong trào thi đua.

 

Quý II năm 2013, BCH Công đoàn Công ty phát động quý thi đua An toàn – VSLĐ và nhận được sự hưởng ứng tham gia của 100% CBCNV trong Công ty. Trong dịp này, với phương châm thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ, Công đoàn Công ty đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho toàn bộ CBCNVC.

Tại hội nghị tổng kết, Đ/c Lê Thành Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả của đợt phát động thi đua quý An toàn – VSLĐ trên cơ sở thực hiện nghị quyết liên tịch số 12/NQLT-CQ-CĐ-ĐTN ngày 19/01/2013 giữa Giám đốc – Công đoàn – Đoàn thanh niên Công ty V/v thực hiện công tác AT VSLĐ năm 2013. Báo cáo đã nêu rõ kết quả các công việc BCH công đoàn đã thực hiện với các hoạt động cụ thể đã được triển khai sâu rộng tới từng CBCNV, chỉ đạo các tổ Công đoàn xây dựng chương trình và triển khai thực hiện đến từng người lao động. Đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tuyên truyền tại tất cả các đơn vị sản xuất kế hoạch phát động quý thi đua, tuyên truyền về các nội quy, quy chế, quy trình quy phạm kỹ thuật của Nhà nước và của Công ty. Đồng thời Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về AT- VSLĐ thường xuyên và định kỳ tại các đơn vị.

Theo đánh giá, sau đợt phát động thi đua đã có 9/9 tổ công đoàn trong Công ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn Công ty và có đủ báo cáo kết quả cụ thể. Thực tế, công tác AT – VSLĐ – PCCN trong Quý II/2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực, người lao động  có ý thức, các tổ công đoàn quan tâm hơn đến công tác đảm bảo an toàn cho người lao động tại đơn vị mình, các tồn tại cơ bản được khắc phục kịp thời.

Kết quả, qua bình xét thi đua, có 7/9 tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc mục tiêu thi đua, 02 tổ công đoàn hoàn thành mục tiêu thi đua và có 11 cá nhân là đoàn viên công đoàn đạt thành tích trong phong trào thi đua được khen thưởng. Tổng số tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đợt thi đua Quý AT  VSLĐ là 13.200.000 đồng./.

Các mục khác