Công ty TNHH 1TV Phát triển CN và TB Mỏ: Kỳ thi giữ bậc thợ cho công nhân kỹ thuật

Vừa qua, tại Khu thực nghiệm Uông Bí, Công ty TNHH 1TV Phát triển CN và TB Mỏ tổ chức kỳ thi giữ bậc thợ cho CNKT Công ty năm 2013. Tham gia kỳ thi có 17 đồng chí là CN KT có bậc thợ từ 3/7 đến 6/7 của các đơn vị đăng ký thi giữ bậc năm 2013.

Vừa qua, tại Khu thực nghiệm Uông Bí, Công ty TNHH 1TV Phát triển CN và TB Mỏ tổ chức kỳ thi giữ bậc thợ cho CNKT Công ty năm 2013. Tham gia kỳ thi có 17 đồng chí là CN KT có bậc thợ từ 3/7 đến 6/7 của các đơn vị đăng ký thi giữ bậc năm 2013.

Kỳ thi được tổ chức theo kế hoạch đào tạo năm 2013. Việc tổ chức bồi dưỡng, thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật của Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất. Kỳ thi hàng năm cũng là dịp để phát động phong trào học tập nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật, trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp. Với ý nghĩa đó, hội thi đã được Lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo, từ công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt điều kiện, ăn ở, ôn luyện cho các thí sinh về dự thi. Kỳ thi năm nay có tổng số 17 công nhân các bậc thợ từ bậc 3/7 đến bậc 6/7 tham gia đợt bồi dưỡng nghề – thi nâng bậc nghề TNHC điện và dự thio. Kỳ thi đã được tổ chức nghiêm túc đảm bảo theo đúng quy định về coi và chấm thi.

Sau buổi thi về lý thuyết, Hội đồng chấm thi đã tiến hành chấm bài thi, lựa chọn những người đạt yêu cầu trong kỳ thi giữ bậc để tiếp tục dự thi nâng bậc./.

                   Nguồn: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ

Các mục khác