Trung tâm An toàn Mỏ: Hội nghị Sơ kết Quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý IV năm 2023

Ngày 02/10/2023, Trung tâm An toàn Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý IV năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với điểm cầu Viện KHCN Mỏ tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn, bà Lê Thị Dung Hạnh, Kế toán trưởng và một số trưởng phòng các phòng nghiệp vụ của Viện; Về phía Trung tâm An toàn Mỏ có các thành viên Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị tại Trung tâm An toàn Mỏ

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, tập thể CBCNVC Trung tâm đã nỗ lực  vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao; các công việc trọng tâm như lấy mẫu than, mẫu khí, bảo trì hệ thống quan trắc của Trung tâm luôn được các đơn vị sản xuất đánh giá cao; bước đầu Trung tâm đã nghiên cứu mở rộng thị trường đối với các loại hình công việc như thông gió dân sự, thông gió trong các hệ thống lò dọc vỉa phân tầng, nghiên cứu về vấn đề liên quan đến COP 26… Doanh thu Quý III của Trung tâm dự kiến đạt khoảng 3 tỷ đồng, đạt khoảng 122% so với KH Quý (bằng khoảng 97% so với cùng kỳ năm 2022); doanh thu 9 tháng dự kiến đạt khoảng 24,6 tỷ đồng, đạt khoảng 46 % KH năm (bằng khoảng 97% so với cùng kỳ năm 2022); tiền lương, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện KHCN Mỏ

Về phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý IV năm 2023, Trung tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện dứt điểm, đúng tiến độ các hợp đồng, đề tài, công trình đã ký; tiếp tục công tác tư vấn về an toàn, đẩy nhanh tiến độ công tác lấy mẫu than, mẫu khí cho các đơn vị sản xuất than hầm lò trong Tập đoàn TKV; phối hợp với các đơn vị trong Viện triển khai công tác đào tạo an toàn mỏ hầm lò; tiếp cận thị trường để tìm kiếm việc làm thuộc các loại hình công việc mà Trung tâm đã có đủ năng lực thực hiện như: Siêu âm mối hàn, đánh giá sự phù hợp của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng nổ, kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo; sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý; quan tâm tốt đến đời sống vật chất, tinh thần của CBCNVC…

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện KHCN Mỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được. Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, Phó Viện trưởng yêu cầu CBCNVC Trung tâm phát huy nội lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, bám sát thị trường, nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực SXKD, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNVC và cùng nhau nỗ lực hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ Lê Trung Tuyến khẳng định tập thể CBCNVC Trung tâm sẽ đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng những hành động cụ thể, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao./.

Đ.L

Các mục khác