Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng”

Ngày 06/10/2023, Hội đồng Khoa học công nghệ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứngdo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin thực hiện.

Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài

Để đáp ứng nhu cầu về sản lượng than ngày càng tăng, những năm gần đây Tập đoàn TKV đã luôn chú trọng công tác đầu tư, đổi mới, áp dụng KHCN vào sản xuất. Trong đó, sử dụng hệ thống trục tải giếng đứng trong khai thác than hầm lò là một trong những lựa chọn được áp dụng tại một số mỏ như Mông Dương, Hà Lầm, Núi Béo, Khe Chàm II-IV và Mạo Khê…  Trong các thiết bị của hệ thống trục tải giếng đứng, tháp giếng, thùng cũi, khung cốt giếng và hệ thống cấp dỡ tải là những thiết bị quan trọng, ảnh hưởng tới năng suất, mức độ an toàn và hiệu quả của toàn hệ thống.  Tuy nhiên, hiện nay các đề tài, công trình nghiên cứu về hệ thống trục tải giếng đứng còn ít, chưa đề cập đến việc nghiên cứu, chế tạo. Năm 2019, Viện KHCN Mỏ đề xuất và được Tập đoàn Tập đoàn TKV giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng”.

Trong quá trình triển khai, nhóm thực hiện đề tài đã tập trung nghiên cứu 4 loại thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng gồm: Tháp giếng, cốt giếng, thùng cũi và hệ cấp dỡ tải. Trên cơ sở phân tích đặc tính kỹ thuật, điều kiện làm việc, đặc điểm kết cấu của 4 hạng mục thiết bị nói trên, đề tài đã hoàn thiện tài liệu hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị đảm bảo đáp ứng theo qui chuẩn an toàn về thiết bị trục tải, bao gồm: Tài liệu hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt tháp giếng hệ thống trục tải giếng đứng; hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt cốt giếng hệ thống trục tải giếng đứng; hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt thùng cũi hệ thống trục tải giếng đứng; hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống cấp dỡ tải hệ thống trục tải giếng đứng; hướng dẫn vận hành tháp giếng, cốt giếng, thùng cũi, hệ thống cấp dỡ tải hệ thống trục tải giếng đứng. Hướng dẫn chung công tác sửa chữa thiết bị.

Với các kết quả đạt được, sản phẩm của đề tài sẽ là tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế, chế tạo nội địa hóa hệ thống trục tải, góp phần giúp Tập đoàn TKV và các đơn vị sản xuất quản lý, sử dụng, vận hành thiết bị trục tải đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tập đoàn TKV thống nhất nghiệm thu./.

Đ.L

Các mục khác