Hội nghị Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Quý III , 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023

Sáng ngày 16/10/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Quý III, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023. Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Công nghiệp – Than Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Phùng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy và các đồng chí đại diện các ban tham mưu giúp việc của Tập đoàn; về phía Viện KHCN Mỏ có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các thành viên Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện và Ban giám đốc các đơn vị thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Viện KHCN Mỏ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất, góp phần giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và an toàn sản xuất. Tập thể CBCNVC của Viện đã nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ SXKD: Doanh thu Quý III năm 2023 trong toàn Viện đạt 28,6 tỷ đồng, đạt 16% KH năm (180 tỷ đồng); doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 đạt 94,6 tỷ đồng, đạt 53% KH năm, bằng 99% cùng kỳ năm 2022 (95,9 tỷ đồng) tình hình thực hiện các hợp đồng tư vấn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định; đời sống vật chất tinh thần và tiền lương của CBCNVC được đảm bảo. Các công trình, đề tài, dự án tiêu biểu mà Viện đã và đang triển khai thực hiện có thể kể đến như: Nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng giàn mềm ZRY; áp dụng máy xúc, máy chất tải lò chợ chống giữ bằng giá khung Công ty than Thống Nhất; nghiên cứu xác định nguyên nhân hiện tượng nổ than (đá) và đề xuất giải pháp kỹ thuật mỏ Nam Khe Tam; lập dự án khai thác mỏ đồng Tả Phời điều chỉnh; lập TKBVTC dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Vàng Danh; nghiên cứu áp dụng thép hình chữ H, I thay thế thép SVP trong chống lò Công ty than Khe Chàm; thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật công nghệ khai thác – an toàn mỏ hầm lò; kỹ năng điều hành sản xuất, kỹ năng nhận biết, xử lý nguy cơ và giải pháp thoát hiểm trong quá trình khai thác mỏ; thực hiện quan trắc môi trường, đánh giá điều kiện địa chất thủy văn mỏ, thành lập bản đồ cơ lý đá hầm lò và lộ thiên, quan trắc dịch động và đề xuất giải pháp nâng cao ổn định bờ mỏ, bãi thải; nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển KS- 2C; thực hiện nhiệm vụ về công tác an toàn khí mỏ, kiểm định thiết bị phòng nổ, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp, lấy mẫu, phân tích tính tự cháy của than, xác định độ chứa khí, thoát khí, bảo trì hệ thống quan trắc; sản xuất và cung ứng manhêtit cho các nhà máy tuyển than; thí nghiệm hiệu chỉnh và sửa chữa thiết bị điện cho các đơn vị…

Về phương hướng nhiệm vụ Quý IV, Đảng ủy Viện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Tập thể CBCNVC của Viện quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Tổ chức thực hiện hoàn thành các đề tài, dự án theo tiến độ đã đăng ký, đẩy mạnh ký kết đề tài, dự án các cấp để thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo trên các lĩnh vực thế mạnh của Viện như khai thác hầm lò, lộ thiên, xây dựng mỏ, kinh tế mỏ, v.v…; thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ và nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn; tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí…; tiếp tục đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc; khuyến khích, tạo cơ chế trong tìm kiếm, ký kết hợp đồng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC …

Đồng chí Vũ Châu Tuấn, TP.  Tư vấn Xây dựng & Quản lý Dự án phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đoàn Văn Thanh, TP. Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Trung Tuyến, Giám đốc TTAT Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của đại diện các phòng ban, đơn vị trong Viện và được Ban Giám đốc Viện trả lời giải đáp, tháo gỡ, định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nhữ Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng quan điểm, các đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo các phòng ban của Viện cần chú trọng công tác nghiên cứu, đổi mới công nghệ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tế; nâng cao  hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể, cùng nhau phối hợp thực hiện các công trình, đề tài đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đồng chí Phùng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn TKV biểu dương những kết quả mà cán bộ đảng viên, CNVC và người lao động Viện đã đạt được. Trong những tháng cuối năm 2023, Viện cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nghị quyết cụ thể nhằm gắn trách nhiệm với từng cá nhân, tập thể; triển khai các hoạt động nghiên cứu KHCN, SXKD trên cơ sở bám sát kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn TKV và các đơn vị; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát huy tối đa năng lực của CBCNVC; lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở phân cấp, phân quyền cụ thể, gắn trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ đối với từng cá nhân, tập thể; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng, Viện KHCN Mỏ sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng thời khẳng định trong thời gian tới Viện sẽ tập trung triển khai thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể. Về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng yêu cầu các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ tập trung cao độ, rà soát, hoàn thành nhanh gọn, dứt điểm những đề tài, công trình, hợp đồng còn tồn đọng; nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023./.

Đ.L

Các mục khác