Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động

Sáng 30/10, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị công tác điều độ sản xuất, tiêu thụ than tháng 11/2023. Tham dự có đại diện Đảng uỷ TQN, Đoàn TQN, các Phó giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than…

Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị điều độ sản xuất, tiêu thụ than tháng 11/2023

Theo báo cáo của Ban SXT, thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10/2023, Tập đoàn đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác sản xuất, tiêu thụ, đặc biệt các Ban SXT, KCM, AT, BV… đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, các văn bản tham mưu với Tập đoàn chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất, tiêu thụ, thực hiện công tác kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn, công tác bảo vệ…, cùng với các đơn vị đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung sản xuất, tăng sản lượng, các chỉ tiêu chính hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Cụ thể: than nguyên khai sản xuất 2,960 triệu tấn, bằng 103,5% KH, luỹ kế năm đạt hơn 31,5 triệu tấn, bằng 80,7% KH năm, có 16/19 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch, tiêu biểu là Than Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long, Hòn Gai, Hà Lầm, Hà Tu, Núi Béo, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê, TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc; bóc xúc đất đá 17,83 triệu tấn, bằng 120,7% KH, luỹ kế năm đạt hơn 112,4 triệu m3, đạt gần 80% KH năm; đào lò 24.500m, bằng 101,8% KH, luỹ kế năm đạt 218.388m, bằng 79% KH năm; than tiêu thụ 3,730 triệu tấn, bằng 93% KH, luỹ kế năm hơn 39,5 triệu tấn, bằng 85% KH năm…

Kế hoạch tháng 11/2023, là tháng trọng điểm trong sản xuất quý IV, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 và chuẩn bị cho sản xuất năm 2024, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho sản xuất, khắc phục các khó khăn, tăng sản lượng, hoàn thành kế hoạch tháng 11, quý IV và cả năm 2023. Đồng thời, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác ATLĐ, không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng. Các chỉ tiêu kế hoạch tháng 11/2023: than nguyên khai sản xuất 2,76 triệu tấn; bóc xúc đất đá 15,5 triệu m3; đào lò 23.205m; tiêu thụ 4,288 triệu tấn, trong đó than cho điện 3,424 triệu tấn…

Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo an toàn lao động, môi trường

Kết luận hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn đánh giá cao các Ban chuyên môn Tập đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo, điều hành, cùng với các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tháng 10 đề ra. Các hoạt động của TKV tham gia với tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Phó TGĐ Tập đoàn chỉ đạo, tháng 11 là tháng bản lề kết thúc năm, các đơn vị chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ của Tập đoàn và nhu cầu thị trường, cân đối sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt công tác ATLĐ, công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bụi trong mùa hanh khô, đảm bảo an toàn, ANTT, môi trường trong sản xuất; các đơn vị sản xuất lộ thiên có phương án xuống moong; tiếp tục tháo gỡ, ưu tiên cho các đơn vị khó khăn; TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc đảm bảo than cho Nhiệt điện Cao Ngạn. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất than nguyên khai, than pha trộn, chế biến, tăng sản lượng, đáp ứng tiêu thụ; chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ năm 2023. Tháng 11 là tháng kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11, các đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng, tạo không khí sôi nổi, thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch quý IV và cả năm 2023.

Sôi động sản xuất trên khai trường than Hà Tu

Than Núi Béo là một trong các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 10/2023

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả chuẩn bị chân hàng cung cấp than cho điện

Tiêu thụ than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông

Truyền thông TKV

Nguồn: www.vinacomin.com.vn

Các mục khác