Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 11/2023

Ngày 06/11/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban điều hành SXKD tháng 11/2023.

Tham gia Cuộc họp có Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc đơn vị thành viên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện. Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Cuộc họp.

Toàn cảnh Cuộc họp

Tại Cuộc họp, đồng chí Đào Hồng Quảng, Viện trưởng đã điểm lại tình hình hoạt động SXKD của Viện. Theo đó, trong 10 tháng qua Viện đã duy trì và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Tuy nhiên, công tác tư vấn gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh của thị trường ngày càng khắc nghiệt, nguồn công việc trong một số lĩnh vực bị giảm mạnh, công tác thanh quyết toán các hợp đồng, đề tài còn bị chậm tiến độ, doanh thu toàn Viện chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Viện trưởng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trong toàn Viện cần có giải pháp, gấp rút hoàn thiện khối lượng công việc lớn trong 02 tháng cuối năm.

Trưởng phòng Kinh tế Dự án – Vũ Tuấn Sử phát biểu tại Cuộc họp

Trưởng phòng Nghiên cứu CN Khai thác Hầm lò -Phan Văn Việt phát biểu tại Cuộc họp

Tại Cuộc họp, các phòng ban, đơn vị đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được và khó khăn vướng mắc còn tồn tại để tìm giải pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp, các Phó Viện trưởng yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  nỗ lực, phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, sát sao trong công tác chỉ đạo và phân công công việc, sắp xếp nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm công trình đề tài, các hợp đồng dịch vụ từng bước nghiên cứu tiến tới việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ, làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài trong tương lai.

Phó Viện trưởng – Lưu Văn Thực chỉ đạo tại Cuộc họp

Phó Viện trưởng – Nhữ Việt Tuấn chỉ đạo tại Cuộc họp

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chỉ đạo tại Cuộc họp

Kết luận tại Cuộc họp Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chỉ đạo: Trong thời gian 02 tháng cuối năm, các phòng ban cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành dứt điểm các hợp đồng, đề tài còn đang dang dở; chủ động nắm bắt tình hình, cơ hội và linh hoạt trong triển khai thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng chủ quản trong mỗi lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; tập trung kiểm tra, rà soát và hoàn thiện công tác đầu tư năm 2023 và lập kế hoạch cho những năm tiếp theo; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNVC đồng thời có kế hoạch sắp xếp, tuyển dụng cán bộ hợp lý, đáp ứng tình hình thực tế./.

Đ.L

Các mục khác