Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh”

Ngày 14/11/2023, Hội đồng Khoa học Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025, thực hiện đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh” do TS. Đoàn Văn Thanh làm chủ nhiệm.

TS. Đào Hồng Quảng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Nổ mìn là khâu đi đầu trong các khâu công nghệ trên mỏ lộ thiên, chất lượng nổ mìn và giá thành nổ mìn ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, giá thành các khâu công nghệ xúc bốc, vận tải, nghiền đập (đối với băng tải) và hiệu quả công tác khai thác lộ thiên.

Trên thế giới, tại các mỏ lộ thiên người ta đã nghiên cứu, áp dụng công nghệ nổ mìn trong khu vực đất đá ngậm nước như: Công nghệ nạp cách nước (nạp thuốc nổ không chịu nước trong ống PVC, nạp thuốc nổ không chịu nước trong túi nilon, nạp nổi lượng thuốc); nạp phối hợp thuốc nổ chịu nước và không chịu nước; nạp hoàn toàn thuốc nổ chịu nước và kết hợp các giải pháp bơm tháo nước lỗ khoan, khoan thoát nước mỏ để nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn… Tại Việt Nam, đã có các công trình nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ như: Nạp thuốc nổ không chịu nước trong ống PVC, nạp thuốc nổ không chịu nước trong túi nilon; nạp phối hợp thuốc nổ chịu nước và không chịu nước; nạp hoàn toàn thuốc nổ chịu nước. Tuy nhiên, các giải pháp trên chỉ áp dụng ở phạm vi hẹp, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, một số giải pháp áp dụng chưa thành công. Do đó, việc nghiên cứu hoàn thiện công nghệ là yêu cầu cấp thiết. Năm 2021, Bộ Công Thương giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh”.

TS. Đoàn Văn Thanh báo cáo các nội dung của Đề tài

Đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên – kỹ thuật và hiện trạng công nghệ nổ mìn tại các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh; nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên – kỹ thuật tới hiệu quả nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước; nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh; thử nghiệm nổ mìn tại một số bãi nổ theo công nghệ đề xuất của đề tài và xây dựng quy trình nổ mìn khu vực đất đá ngậm nước.

Từ kinh nghiệm trên thế giới và nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình, địa chất thủy văn, điều kiện khai thác tại các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Đề tài đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh và phối hợp cùng Công ty CN hóa chất mỏ Cẩm Phả và Công ty CP than Cao Sơn áp dụng thử nghiệm nổ mìn tại 09 bãi nổ thuộc mỏ than Cao Sơn, áp dụng các công nghệ: Nạp thuốc nổ không chịu nước trong túi nilon; nạp phối hợp thuốc nổ chịu nước và không chịu nước trong túi nilon; nạp phối hợp thuốc nổ chịu nước và không chịu nước; nạp hoàn toàn thuốc nổ chịu nước.

Các bãi nổ thử nghiệm đều có kết quả đất đá đồng đều, tỷ lệ đá quá cỡ đảm bảo theo quy định của Tập đoàn, phù hợp với đồng bộ thiết bị xúc bốc – vận tải của mỏ. Đồng bộ thiết bị khâu công nghệ xúc bốc – vận tải hoạt động an toàn, hiệu quả, năng suất thiết bị làm việc được cải thiện tốt so với hiện tại của mỏ Cao Sơn.

PGS. TS. Phạm Văn Hòa, Trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Văn Tráng, Chuyên gia độc lập phát biểu tại Hội nghị

TS. Đinh Văn Cường, Viện KHCN Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Đề tài được các thành viên HĐKH đánh giá có hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao. Thành công của đề tài là cơ sở cho việc áp dụng rộng rãi trong các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên HĐKH, nhóm thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Bộ Công Thương phê duyệt./.

Đ.L

 

 

Các mục khác