Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 12/2023

Ngày 05/12/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức họp giao ban điều hành SXKD tháng 12

Toàn cảnh Cuộc họp

Tham gia Cuộc họp có Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, Chủ tịch Công đoàn, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu điều hành tại Cuộc họp, Viện trưởng Đào Hồng Quảng điểm qua tình hình hoạt động và một số công trình, đề tài nhiệm vụ trọng tâm của Viện cần hoàn thành trong tháng 12, đồng thời yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung tối đa lực lượng, gấp rút hoàn thành đúng hạn.

TP. Tổ chức Hành chính – Vũ Thái Nam phát biểu tại Cuộc họp

Tại Cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số phòng ban, đơn vị báo cáo khái quát những kết quả hoạt động nổi bật và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Viện.
Kế toán trưởng Lê Thị Dung Hạnh phát biểu ch đạo tại Cuộc họp

Phát biểu tại Cuộc họp các đồng chí phó Viện trưởng, Kế Toán trưởng cùng đồng quan điểm chỉ đạo, yêu cầu các phòng ban, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng mọi giải pháp, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị, phòng ban tham dự họp, Viện trưởng Đào Hồng Quảng kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Các phòng ban đơn vị phải chủ động, tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng trong tháng 12/2023. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo chỉ số doanh thu cần hoàn thiện các thủ tục hành chính phục vụ việc thanh quyết toán các hợp đồng đề tài đúng hạn;  chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tổng kết hoạt động SXKD quý IV và cả năm 2023, tiến tới Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động của Viện năm 2024; xây dựng kế hoạch tiền lương đến tháng 3/2024 và hết năm 2024… tập thể CBCNV cùng quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023./.

Đ.L

Các mục khác