Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024

Tháng 12/2023, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2024.

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

+ Công ty TNHH thương mại Mai An Quảng Ninh;

+ Địa chỉ: Tổ 16, Khu Bí Giàng, P. Yên Thanh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh;

– Giá trúng gói cung cấp: 554.400.000 đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 01/01/2024÷31/12/2024.

Các mục khác