Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

Chiều ngày 02/01/2024, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ triển khai hoạt động SXKD trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nguồn việc trong các lĩnh vực Điện tự động hóa, Tiết kiệm Năng lượng, Tư vấn Xây dựng & Quản lý dự án, Thí nghiệm Hiệu chỉnh thiết bị điện giảm do sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể CBCNVC, Viện đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Năm 2023, Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN với 14 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ Công Thương và cấp Tập đoàn TKV được hoàn thành. Đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Viện sẽ tập trung đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KHCN đảm bảo chất lượng, tiến độ; bám sát thị trường, tham dự thầu và ký mới các hợp đồng dịch vụ với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo; khuyến khích, tạo cơ chế trong tìm kiếm ký kết hợp đồng; tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết kiệm chi phí; bổ sung và ban hành các quy chế quản lý phù hợp với điều kiện thực tế; chăm lo tốt đời sống việc làm, thu nhập cho CBCNVC…

Tại Cuộc họp, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã chia sẻ những kết quả hoạt động nổi bật năm 2023 đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm, tìm giải pháp thực hiện cho những năm tiếp theo.

Ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà tập thể CBCNVC của Viện đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là một số phòng ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, Viện trưởng yêu cầu các phòng ban, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu KHCN; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; phối hợp nhịp nhàng, tương trợ lẫn nhau để triển khai công việc một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao; đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc thực tế …

Đ.L

Các mục khác