Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024

Sáng ngày 05/1/2023 ,Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV, ông Lê Thanh Xuân – UV BCH Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV, đại diện lãnh đạo Ban Kỹ thuật – Công nghệ mỏ, Ban Khoa học Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển, Ban Kiểm soát Nội bộ TKV, bà Nguyễn Thị Lương Anh – Kiểm soát viên Tập đoàn TKV tại Viện; Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện và các đại biểu là CBCNVC tiêu biểu xuất sắc năm 2023 với tổng số 125 đại biểu của Viện.

Ông Đào Hồng Quảng – Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng 

báo cáo tình hình SXKD năm 2023  và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, SXKD trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp, sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường, các dự án tư vấn đầu tư lớn trong Tập đoàn TKV không nhiều… Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn TKV, sự tin tưởng, hợp tác của các đơn vị trong và ngoài ngành, sự đồng thuận quyết tâm cao của toàn thể CBCNVC, Viện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, Viện đã luôn chú trọng công tác nghiên cứu, chuyển giao các hoạt động KHCN, nhìn chung kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài, dự án do Viện thực hiện đều đáp ứng yêu cầu sản xuất, được cơ quan quản lý và các đơn vị sản xuất tiếp nhận. Tổng doanh thu toàn Viện năm 2023 đạt 213,7 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm, bằng 102% so với  cùng kỳ năm 2022. Việc làm, đời sống của người lao động được duy trì ổn định và nâng cao.

Bước sang năm 2024, trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn TKV, Viện sẽ tập trung đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KHCN đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng; bám sát thị trường, tham dự thầu và ký mới các hợp đồng dịch vụ với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo; nghiên cứu phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD; khuyến khích, tạo cơ chế trong tìm kiếm ký kết hợp đồng; tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết kiệm chi phí; bổ sung và ban hành các quy chế quản lý phù hợp với điều kiện thực tế; chăm lo tốt đời sống việc làm, thu nhập cho CBCNVC…

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2024- 2026

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; thông qua danh sách và bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn năm 2023; Hội nghị tiến hành lấy phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2023, bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2026,

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV biểu dương, chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả, thành tích mà tập thể CBCNVC Viện đã đạt được trong năm 2023. Định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu: Viện tận dụng thời cơ, bám sát sự chỉ đạo và các chương trình, định hướng phát triển KHCN của Tập đoàn TKV để nghiên cứu đề xuất các đề tài, nhiệm vụ KHCN gắn liền với thực tiễn sản xuất và có tính đột phá; triển khai thực hiện các công trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả; bám sát 03 quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt về phát triển năng lượng, phát triển điện lực và thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản Quốc gia để nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định của Viện trên cơ sở bám sát các quy chế, quy định của Tập đoàn TKV; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, nâng cao tiềm lực KHCN; đào tạo phát triển nguồn nhân lực có sự nghiên cứu và chọn lọc; có cơ chế trả lương phù hợp để giữ chân những người lao động có trình độ, năng lực cao, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng khẳng định: Năm 2024 tập thể CBCNVC Viện Khoa học Công nghệ Mỏ sẽ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng bằng khen, danh hiệu thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, của Công đoàn TKV và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ.

Trao bằng khen của UBQL vốn Nhà nước cho tập thể Viện vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021- 2022

Trao bằng khen của UBQL vốn Nhà nước cho tập thể Phòng Kế toán 

và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2021- 2022

Trao bằng khen của Công đoàn TKV cho các cá nhân xuất sắc năm 2023

Trao cờ thi đua cho 09 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Trao bằng khen cho 03 tập thể công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đ.L

 

Các mục khác