Thông báo Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp mực photo, linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng máy photo phục vụ công việc photo xuất bản của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trong năm 2024

Trong tháng 12/2023, Viện KHCN Mỏ – Vinacomin đã Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp mực photo, linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng máy photo phục vụ công việc photo xuất bản của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trong năm 2024

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

– Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy Văn Phòng Thịnh Phát

– Địa chỉ: Số nhà 20 tổ dân phố số 3, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

– Giá trúng gói cung cấp: 612.436.845, đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024.

Các mục khác