Thông báo Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan Viện KHCN Mỏ – Vinacomin năm 2024

Trong tháng 12/2023, Viện KHCN Mỏ – Vinacomin đã Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan Viện KHCN Mỏ – Vinacomin năm 2024

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

– Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ KTC Hà Nội

– Địa chỉ: Thôn Trung Thôn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

– Giá trúng gói cung cấp: 364.980.000 đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024.

Các mục khác