Thông báo Phê duyệt kết quả chào giá rút gọn gói cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công việc của các phòng ban trong Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin năm 2024

Trong tháng 12/2023, Viện KHCN Mỏ – Vinacomin đã Phê duyệt kết quả chào giá rút gọn gói cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công việc của các phòng ban trong Viện năm 2024. Nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH Thương mại Tân Long.

Thông tin Nhà cung cấp:

– Công ty TNHH Thương mại Tân Long;

– Địa chỉ: Số 32-33 ngách 25, Ngõ 61, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

– Giá trúng gói cung cấp: 810.000.600 đồng (Tám trăm mười triệu, không trăm nghìn, sáu trăm đồng);

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024.

Các mục khác