Thông báo Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư/phụ tùng các xe ô tô hãng Toyota của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trong năm 2024

Trong tháng 3/2024, Viện KHCN Mỏ – Vinacomin đã phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư/phụ tùng các xe ô tô hãng Toyota.

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

– Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Pháp Vân;

– Địa chỉ: Tổ 10 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 04/2024 đến tháng 12/2024.

Các mục khác