Quý II năm 2024, Viện KHCN Mỏ phấn đấu đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng

Sáng ngày 23/4/2024, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trung tâm An toàn Mỏ tại Uông Bí, Quảng Ninh. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, thành viên Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Ban giám đốc các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Viện, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong Quý I/2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do sự cạnh tranh của thị trường, giá cả vật tư, nhiên liệu biến động … được sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của Đảng ủy Tập đoàn TKV, sự đồng thuận của toàn thể CBCNVC, người lao động, Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên và các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ Viện. Viện đã chú trọng thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN đảm bảo chất lượng, tiến độ; đề xuất các đề tài, dự án KHCN thực hiện cho năm 2024 và các năm tiếp theo; lập đề cương, dự toán, tham gia chào giá, đấu thầu để tăng cường xúc tiến, ký kết các hợp đồng… Doanh thu toàn Viện Quý I đạt trên 11 tỷ đồng, đạt khoảng 6% kế hoạch năm 2024 (190 tỷ đồng). Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNVC được duy trì ổn định.

Bước sang Quý II, Đảng ủy Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định mới của BCH Đảng bộ Viện và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác chỉ đạo Đảng bộ bộ phận và các chi bộ coi trọng công tác phát triển Đảng. Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, SXKD; bám sát sản xuất để đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng năng suất lao động, mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất; thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ và nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn; tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí; tiếp tục đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc; doanh thu Quý II/2024 toàn Viện phấn đấu đạt trên 50 tỷ đồng; đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC, người lao động.

TP. Kế hoạch – Nguyễn Anh Đức phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc Trung tâm NC Phát triển than Đồng bằng Sông Hồng – Đỗ Ngọc Tước phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc TTAT Mỏ – Lê Trung Tuyến  phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của đại diện các phòng ban, đơn vị trong Viện và được các thành viên trong Ban Giám đốc Viện trả lời giải đáp, tháo gỡ, định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện – Lưu Văn Thực phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng – Nhữ Việt Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ – Đào Hồng Quảng đề nghị các Phó Viện trưởng tập trung cao độ trong công tác điều hành, chỉ đạo và quyết đoán trong công tác lãnh đao, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc quyền quản lý; lãnh đạo các đơn vị thành viên cần bám sát thị trường, nghiên cứu và đề xuất để mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; cán bộ, lãnh đạo các phòng ban cần chủ động bám sát sản xuất để có những đề xuất sát với nhu cầu thực tế; lập kế hoạch triển khai công việc một cách chi tiết, cụ thể, có mục tiêu, mục đích rõ ràng để đạt được những sản phẩm chất lượng; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế; các phòng ban, đơn vị cần phối hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao./.

Đ.L

Các mục khác