Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại các mỏ than hầm lò TKV”

Ngày 25/4/2024, Hội đồng Khoa học công nghệ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại các mỏ than hầm lò TKV” do TS. Đinh Văn Cường, TP. Công nghệ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin làm chủ nhiệm. Ông Đỗ Hồng Nguyên, Trưởng ban Khoa học Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển Tập đoàn TKV làm chủ tịch.

Đại diện Viện KHCN Mỏ báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than trong nước ngày càng tăng cao, khối lượng đường lò tại các đơn vị khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV phải đào hàng năm là rất lớn. Theo kết quả thống kê, giai đoạn 2018-2023, khối lượng mét lò được đào trung bình khoảng 250.000m/năm, con số này dự kiến sẽ tăng lên và duy trì ở mức 300.000m/năm kể từ năm 2025, trong đó đào lò đá chiếm khoảng 30%. Công nghệ tách phá gương các gương lò đá sẽ được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp khoan nổ mìn. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào các yếu tố như: Thuốc nổ, kíp nổ, hộ chiếu khoan nổ, thiết bị thi công, v.v… Trong đó, thuốc nổ và hộ chiếu nổ mìn đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác nổ mìn.

Trước đây, các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV thường sử dụng thuốc nổ P113 trong thi công đào trong đá. Tuy nhiên, do yêu cầu về an toàn trong mỏ hầm lò, thuốc nổ P113 đã bị cấm sử dụng, các đơn vị chuyển sang sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá (NTLĐ), sức công nổ 310÷340 cm3 và thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 (NTLĐ2), sức công nổ 330÷350 cm3 do Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ – Vinacomin sản xuất. Kết quả sử dụng cho thấy, tại các gương lò thi công, đặc biệt tại các gương lò đá có độ kiên cố lớn, việc sử dụng thuốc nổ NTLĐ2 cho phép nâng cao chất lượng nổ mìn, tăng hệ số sử dụng lỗ mìn, cỡ hạt đất đá sau tách phá ổn định, hạn chế văng xa, tạo biên tốt, ít ảnh hưởng đến các vì chống gần gương, tốc độ đào lò tăng đáng kể. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả nổ mìn lò đá sử dụng thuốc nổ NTLĐ2 cần phải nghiên cứu, đánh giá hoàn thiện hộ chiếu sử dụng. Trên cơ sở đó, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao tốc độ đào lò đá tại các mỏ than hầm lò TKV“.

Ông Trần Tuấn Minh, Phó trưởng khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ Địa chất phản biện tại Hội đồng

Ông Nguyễn Minh Tuyên, Phó trưởng ban Kỹ thuật, Công nghệ mỏ của Tập đoàn TKV phản biện tại Hội đồng

Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế  tại các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV, nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn đào lò sử dụng thuốc nổ NTLĐ2; xây dựng các hộ chiếu khoan nổ mìn mẫu và triển khai nổ thử nghiệm tại các công ty than Mông Dương, Uông Bí, Hà Lầm, Thống Nhất. Kết quả thử nghiệm cho thấy: Hiệu quả nổ mìn được nâng cao, tiến độ nổ đạt từ 2 ÷ 3 lần bước chống, hệ số sử dụng lỗ mìn đạt > 0,9, chi phí thuốc, kíp nổ, mét khoan giảm trên 20%,  tốc độ đào lò tăng trên 10%, giá thành giảm, …

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng khoa học công nghệ Tập đoàn TKV đánh giá có hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao, giải quyết trực diện các tồn tại trong công tác nổ mìn, qua đó cho phép nâng cao tốc độ thi công lò đá tại các mỏ than hầm lò. Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu và đề nghị đơn vị chủ trì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sản phẩm để Tập đoàn phê duyệt triển khai áp dụng vào thực tiễn sản xuất./.

Đ.L

 

Các mục khác