Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ & Tháng Công nhân năm 2024

Sáng ngày 06/5/2024, tại mặt bằng Khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí tại phường Trưng Vương – thành phố Uông Bí  – tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn -Vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tham dự Buổi lễ, về phía lãnh đạo Công ty có các đồng chí Phạm Quang Hường – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc, đồng chí Ngô Xuân Tiến – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Phùng Thu – Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo và đông đảo cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Trong những năm qua, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người lao động, người sử dụng lao động tại các công trường, phân xưởng, tổ độ sản xuất; thực hiện rà soát, hoàn thiện việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị an toàn bảo hộ lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất nhằm cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường công tác ATVSLĐ; thường xuyên tổ chức vệ sinh văn phòng làm việc, nhà xưởng, góp phần làm cho môi trường làm việc được sạch, đẹp; tích cực chăm sóc sức khỏe cho người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị tổ, đội sản xuất của Công ty từng bước được kiện toàn và phát huy tốt vai trò, chức năng hoạt động kiểm tra, đôn đốc người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Đ/c Phạm Quang Hường, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc và đ/c Ngô Xuân Tiến, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty tham gia ký Giao ước thi đua

Tại Lễ phát động, đồng chí Phạm Quang Hường – Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động cùng đồng chí Ngô Xuân Tiến – Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện cho người lao động đã ký cam kết và chứng kiến đại diện lãnh đạo các phòng ban, tổ, đội sản xuất ký cam kết thực hiện đảm bảo công tác ATVSLĐ năm 2024./.

Đ. L

Các mục khác