Chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/1963 – 18/5/2024

Trong những năm qua, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin luôn quan tâm chú trọng công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào thực tiễn sản xuất. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài, công trình, dự án do Viện thực hiện đều đáp ứng yêu cầu sản xuất, được cơ quan quản lý và các đơn vị sản xuất tiếp nhận, góp phần đổi mới công nghệ, nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả sản xuất cho các đơn vị trong Tập đoàn TKV. Để đạt được những thành công đó, Viện đã không ngừng xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với đơn vị sản xuất và đối tác tư vấn nước ngoài trong triển khai thực hiện.

Làm việc với chuyên gia Trung Quốc về công nghệ, thiết bị chế biến than, khoáng sản

Ngay từ đầu năm 2024, Viện tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu áp dụng KHCN, điển hình là các công trình hợp tác nghiên cứu phát triển áp dụng cơ giới hóa khai thác, đào lò và nghiên cứu áp dụng công nghệ thiết bị mới trong sàng tuyển, chế biến than – khoáng sản nhằm nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Báo cáo cấp Tập đoàn TKV kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá  

Để đáp ứng nhu cầu của sản xuất về nâng cao tỉ trọng sản lượng than khai thác và mét lò đào bằng công nghệ CGH, đồng thời giảm nhu cầu nhân lực trực tiếp, Viện đã phối hợp với các đơn vị hầm lò, xây lắp mỏ trong Tập đoàn và đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu loại hình công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện các mỏ vùng Quảng Ninh. Trong đó, tập trung một số vấn đề như: Công nghệ CGH khấu than trong lò chợ giàn mềm; công nghệ CGH đồng bộ khai thác phù hợp với diện sản xuất có quy mô trữ lượng nhỏ; giải pháp chống tăng cường lò dọc vỉa bằng tổ hợp vì chống thủy lực tự hành; công nghệ bán CGH đào lò đá; giải pháp cơ giới hóa khâu vận chuyển, lắp đặt thiết bị bằng các loại cẩu nâng hạ trong hầm lò v.v… Viện đã cùng các chuyên gia Trung Quốc phối hợp với các đơn vị sản xuất khảo sát thực tế tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh như Mạo Khê, Vàng Danh, Mông Dương… nhằm đánh giá hiện trạng, điều kiện địa chất, kỹ thuật của mỏ và định hướng lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp.

Đoàn cán bộ lãnh đạo các Ban của Tập đoàn TKV, Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc, Viện KHCN Mỏ và các chuyên gia Trung Quốc khảo sát hiện trường mỏ Na Dương phục vụ công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng than

Khảo sát hiện trường phục vụ công tác nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa đào lò tại Công ty than Vàng Danh

Bên cạnh đó, Viện đã phối hợp với một số đơn vị tư vấn nước ngoài và đơn vị khai thác, chế biến than – khoáng sản trong Tập đoàn TKV triển khai nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến cho các nhà máy tuyển than xây dựng mới tại vùng Quảng Ninh; nghiên cứu các giải pháp thu hồi khoáng sản có ích trong các nhà máy tuyển./.

 

Các mục khác