Viện Khoa học Công nghệ Mỏ họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh

Sáng ngày 27/5/2024, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 5 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tháng 6/2024.

Tham gia Cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, Bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Cuộc họp.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì tại Cuộc họp

Năm 2024, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ triển khai hoạt động SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, doanh thu các tháng đầu năm không cao. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Viện cùng các phòng ban, đơn vị đã bám sát sản xuất, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV triển khai các công trình dự án ứng dụng KHCN vào thực tiễn sản xuất, hợp tác với các đối tác nước ngoài nghiên cứu, khảo sát điều kiện thực tế sản xuất tại các đơn vị trong Tập đoàn TKV nhằm nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại, phù hợp, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các hoạt động SXKD, trong tháng 5/2024 Viện đã tổ chức các chương trình hoạt động thăm hỏi, tặng quà CBCNVC, người lao động và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc nhân dịp “Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động”.

Về kế hoạch công tác tháng 6/2024, Viện sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; tập trung vào các công trình, dự án liên quan đến công nghệ, thiết bị tuyển chế biến than- khoáng sản, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới nhằm nâng cao mức độ cơ giới hóa khai thác than – khoáng sản; tổ chức các chương trình tham quan, nghỉ mát nhằm động viên tinh thần cho CBCNVC…

TP. Kế hoạch – Nguyễn Anh Đức phát biểu tại Cuộc họp

Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ – Phạm Quang Hường phát biểu tại Cuộc họp

Tại Cuộc họp, đại diện các phòng, ban, đơn vị đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu, triển khai các hoạt động KHCN để tìm giải pháp, phương án tháo gỡ.

Kết luận tại Cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng yêu cầu các đồng chí Phó Viện trưởng bám sát hoạt động của các phòng, đơn vị, rà soát tiến độ, kế hoạch, doanh thu các công trình, dự án, hợp đồng đang thực hiện, có phương án điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; các phòng chuyên môn tập trung tối đa cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, coi trọng chất lượng, hiệu quả; quản lí tài chính theo hướng tập trung, an toàn; các phòng ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các đề tài, hợp đồng để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

 

Đ.L

Các mục khác