Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV”

Ngày 29/5/2024, Hội đồng Khoa học công nghệ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV” do ThS. Đỗ Nguyên Đán – PTP. Nghiên cứu Chế biến than – khoáng sản làm chủ nhiệm. Ông Đỗ Hồng Nguyên – Trưởng ban Khoa học Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển Tập đoàn TKV, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài

Hiện nay, Tập đoàn TKV quản lý, vận hành 02 tổ hợp bauxit-alumin Tân Rai và Nhân Cơ: Tổ hợp bauxit – alumin Tân Rai có công suất 650.000 tấn alumin/năm, được đưa vào vận hành sản xuất thương mại năm 2013; tổ hợp bauxit-alumin Nhân Cơ có công suất 650.000 tấn alumin/năm, được đưa vào vận hành sản xuất thương mại năm 2017.

Trong quá trình vận hành sản xuất, các nhà máy tuyển quặng bauxit hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ kĩ thuật, công nhân làm chủ được dây chuyền công nghệ, thiết bị; công nghệ và thiết bị phù hợp với đặc điểm quặng bauxit vùng Tây Nguyên. Các thông số công nghệ và chất lượng sản phẩm của nhà máy tuyển đáp ứng yêu cầu sản xuất alumin bằng công nghệ Bayer. Theo định hướng, Tập đoàn TKV đang xem xét nâng công suất các nhà máy alumin. Do đó, các nhà máy tuyển quặng bauxit cũng cần nâng công suất để đảm bảo nguồn quặng tinh cho sản xuất alumin. Bên cạnh đó, trong bùn thải vẫn còn một lượng quặng đuôi nên cần có giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi nhằm tận thu khoáng sản, giảm lượng bùn thải ra hồ chứa… Từ thực tế đó, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện thực hiện đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV”.

Nhóm thực hiện đề tài khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai và Nhân Cơ

Trong quá trình triển khai, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đánh giá hiện trạng thiết bị, công nghệ, tính chất quặng đầu vào, sản phẩm quặng tinh, quặng đuôi tại Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ và Tân Rai. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nhóm thực hiện đã đề xuất các giải pháp công nghệ đồng thời lựa chọn và phối hợp với đơn vị áp dụng thử nghiệm giải pháp nâng công suất tại Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ. Kết quả áp dụng thử nghiệm cho thấy: Sản lượng quặng tinh của Nhà máy tuyển Nhân Cơ tăng khoảng 22.000 tấn/năm, giá trị làm lợi hàng năm đạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn TKV đánh giá có hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao. Thành công của Đề tài sẽ giúp các nhà máy tuyển trong việc lựa chọn giải pháp nâng công suất và tỷ lệ thu hồi quặng. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa, hoàn thiện để Tập đoàn phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác