Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2023

Sáng ngày 22/12/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn TKV, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, đồng chí Ngyễn Thị Hồng Ly – UV Ban Chấp hành, Kế toán trưởng Công đoàn TKV, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên TKV, các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn bộ đảng viên của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ.

Đồng chí Đào Hồng Quảng –  Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị

Năm 2023, Đảng ủy Viện đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến các đảng viên trong toàn Đảng bộ; bám sát tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được đề ra trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ Viện hàng tháng, quý và cả năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD. Doanh thu công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ năm 2023 của Viện là 202 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó doanh thu từ hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ là 127,780 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022), doanh thu từ SXKD và khác là 74,220 tỷ đồng (đạt 109% kế hoạch năm).

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ Viện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Đảng bộ Viện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên, kết nạp ít nhất 05 đảng viên mới. Đảng uỷ Viện tập trung, chỉ đạo chuyên môn rà soát và xây dựng giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn TKV…

Về công tác Công đoàn, năm 2023 Công đoàn Viện đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ: Thực hiện thành công Đại hội công đoàn cấp Viện; kiện toàn BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028; bám sát tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được đề ra trong Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Viện; chủ động tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng người lao động, cùng với cơ quan chuyên môn phát huy dân chủ, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong CBVCLĐ; phát động và triển khai đồng bộ các phong trào, chương trình thi đua các cấp đạt hiệu quả như: Phong trào lao động sáng tạo, chương trình 01 triệu sáng kiến, chương trình Tháng công nhân, Tháng hành động AT – VSLĐ – PCCN, chương trình Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.…

Năm 2024, Công đoàn Viện đề ra mục tiêu cụ thể gồm: Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với chuyên môn vận động CBVC, người lao động chấp hành nghiêm công tác AT – VSLĐ – PCCN, giữ vững đơn vị xanh, sạch, đẹp; phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, việc làm và thu nhập cho người lao động…

Đối với công tác Đoàn và Đoàn Thanh niên: Hiện nay, Đoàn thanh niên của Viện có hơn 60 đoàn viên, là lực lượng nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học của Viện. Năm 2023, Đoàn Thanh niên Viện đã đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng của Trung ương Đoàn và tham gia thực hiện 10 sáng kiến, giải pháp hợp lý hoá được áp dụng vào SXKD. Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Viện đã tổ chức và phát động nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia như: Tổ chức ra quân ngày Chủ nhật Xanh; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Năm 2024, Đoàn Thanh niên Viện sẽ tập trung bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để xây dựng các chương trình, kế hoạch thiết thực phù hợp; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua lao động sáng tạo…

Đồng chí Nguyễn Thị Minh – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn TKV, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn TKV, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đánh giá cao sự lãnh, chỉ đạo và những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Minh tin tưởng với tinh thần đoàn kết tập thể CBCNVC Viện Khoa học Công nghệ Mỏ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, giữ vững là đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng KHCN vào sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã trao tặng giấy khen cho hai chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 là Chi bộ Nghiệp vụ 2 và Chi bộ Trung tâm An toàn Mỏ.

Đồng chí Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và đồng chí Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn tặng thưởng cho 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đ. L

Các mục khác