Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ khai thác vỉa mỏng sử dụng máy khoan xoắn ở các mỏ than hầm lò Quảng Ninh”

Ngày 26/3/2024, Hội đồng Khoa học Viện KHCN Mỏ tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu công nghệ khai thác vỉa mỏng sử dụng máy khoan xoắn ở các mỏ than hầm lò Quảng Ninh” do TS. Trần Minh Tiến làm chủ nhiệm.

TS. Trần Minh Tiến, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội đồng

Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài, trong ranh giới các dự án mỏ hầm lò đã được quy hoạch thuộc vùng Quảng Ninh (Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 14/03/2016) có khoảng 30 triệu tấn trữ lượng tại các vỉa than mỏng chưa được huy động khai thác. Nguyên nhân là do các loại hình công nghệ khai thác hiện đang áp dụng tại các mỏ chỉ phù hợp cho điều kiện chiều dày vỉa than từ 1,6m trở lên. Các sơ đồ công nghệ khai thác vỉa mỏng đã được đề cập trong các công trình nghiên cứu trước đây như cơ giới hóa khấu than bằng máy khấu, máy bào than, cào tời kết hợp chống giữ bằng cột chống thuỷ lực đơn, giàn chống tự hành, v.v. hiện chưa được triển khai do kiện địa chất kỹ thuật các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh tương đối phức tạp, phần trữ lượng tại các vỉa mỏng không tập trung, khó mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Một trong các giải pháp công nghệ mà các nước phát triển đã áp dụng để khai thác vỉa mỏng có hiệu quả là sử dụng máy khoan xoắn để khai thác các vỉa mỏng đến dày trung bình có chiều dày không ổn định, trữ lượng nhỏ, phân tán.

Máy khoan xoắn BSHK – 2D, xuất xứ từ Ucraina

Xuất phát từ thực tế trên, năm 2023, Bộ Công Thương giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ khai thác vỉa mỏng sử dụng máy khoan xoắn ở các mỏ than hầm lò Quảng Ninh”.

Từ kinh nghiệm trên thế giới và kết quả nghiên cứu, khảo sát đặc điểm địa chất công trình, địa chất – kỹ thuật, trữ lượng vỉa tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất các sơ đồ công nghệ khai thác gồm: Sơ đồ công nghệ khoan khai thác từng dải theo phương và sơ đồ công nghệ khoan khai thác từng dải theo hướng dốc; tổ hợp đồng bộ thiết bị khoan xoắn đề xuất sử dụng gồm: máy khoan xoắn dạng cải tiến MZ75/165, MZ110/240, MZ132/292; máng cào SGB420/30; máy khoan khí nén ZQJC-220/6.4S; hệ thống mônôray khí nén DD20A … khu vực được lựa chọn lập thiết kế công nghệ khai thác là lò chợ mỏ than Khe Chàm III; áp dụng thử nghiệm 01 – 02 dây chuyền máy khoan xoắn tại các mỏ Khe Chàm III, Mông Dương, Khe Tam, Ngã Hai và Lộ Trí.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài được các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá có hàm lượng khoa học, trình bày logic, thông tin phong phú, đáng tin cậy, tính thực tiễn cao. Sau khi xem xét ý kiến của các thành viên tham gia Hội nghị, Hội đồng Khoa học đã thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài đồng thời yêu cầu nhóm thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Bộ Công Thương phê duyệt, làm cơ sở để Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam có kế hoạch chỉ đạo áp dụng vào thực tiễn sản xuất./.

Đ.L

Các mục khác