Hội nghị Sơ kết công tác quản lý vật tư 8 tháng đầu năm 2013

Ngày 20 tháng 9 năm 2013, tại Văn phòng Công ty – Khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí – TP Uông Bí, Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý vật tư 8 tháng đầu năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Ngày 20 tháng 9 năm 2013, tại Văn phòng Công ty – Khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí – TP Uông Bí, Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý vật tư 8 tháng đầu năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đến dự với Hội nghị có Đ/c Nguyễn Hữu Teo – Chủ tịch, Giám đốc Công ty; cùng các đ/c trong BGĐ, trưởng, phó các phòng và đơn vị sản xuất; Thủ kho, nhân viên kinh tế các đơn vị và Phòng KHVT Công ty.

Hội nghị đã nghe Ông Ngô Xuân Tiến – Phó Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý vật tư, Quy chế vật tư của Công ty qua 8 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới về công tác quản lý vật tư.

Hội nghị đã nhận được những ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Đ/c Nguyễn Hữu Teo – Chủ tịch, Giám đốc Công ty về những vấn đề đã thực hiện được và những vấn đề còn tồn tại cần rút kinh nghiệm trong Công tác quản lý vật tư của Công ty cũng như ý kiến về định hướng phát triển mở rộng SXKD trong thời gian tới của Công ty.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của thủ trưởng các đơn vị xoay quanh các vấn đề được Hội nghị quan tâm chỉ đạo. Nhìn chung trong những năm qua và thực tế thực hiện 8 tháng đầu năm 2013, công tác quản lý vật tư của Công ty cơ bản đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng cho sản xuất góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD chung của Công ty.

Ông Ngô Xuân Tiến – Phó Giám đốc Công ty, Chủ trì hội nghị phát biểu tổng kết Hội nghị về những việc đã làm được, chỉ rõ những vấn đề cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý vật tư của Công ty, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho hoạt động SXKD của Công ty./.

                                    Nguồn: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ

Các mục khác