Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, Hội nghị người lao động năm 2024

Sáng ngày 21/12/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, Hội nghị người lao động năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng – Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng, ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng, Chủ tịch HĐQT Công ty, bà Lê Thị Dung Hạnh – Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, ông Nguyễn Anh Đức – TP Kế hoạch, UV. HĐQT Công ty và trưởng, phó phòng một số phòng nghiệp vụ của Viện; Về phía Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và các đại biểu là CBCNVC tiêu biểu xuất sắc năm 2023.

Ông Phạm Quang Hường, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD tại Hội nghị

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ; sự quyết liệt trong công tác điều hành của Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị, tổ đội sản xuất; sự chung sức, đồng lòng của toàn thể CBCNVC, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu năm 2023 của Công ty đạt trên 75,6 tỷ đồng, đạt 106% KH năm, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước. Đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo.

Năm 2024, Công ty đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện gồm: Tiếp tục phát huy công tác chỉ đạo, quản lý điều hành quyết liệt trên các mặt hoạt động SXKD; bám sát thị trường, tăng cường công tác ngoại giao, tiếp xúc khách hàng để đảm bảo công ăn việc làm của người lao động; tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí; tăng cường giám sát công tác AT – VSLĐ, giám sát thi công các công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động; thực hiện việc bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ hợp lý, bổ sung và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc; tận dụng thời cơ, đổi mới phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 và bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

Ông Đào Hồng Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Đào Hồng Quảng – Bí Thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2023. Định hướng phát triển trong năm 2024, ông Đào Hồng Quảng đề nghị Công ty tiếp tục phát huy các thế mạnh, tạo đột phá mới trong hoạt động SXKD; nghiên cứu và phát triển thị trường, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNVC đồng thời bố trí, sắp xếp, tuyển dụng lao động phù hợp với tính chất, yêu cầu công việc;…

Ông Lưu Văn Thực phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Chủ tịch HĐQT Công ty ghi nhận những thành quả mà Công ty đã đạt được trong 2023. Cụ thể là Công đoàn Công ty đã chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC, phát động tốt các phong trào thi đua các cấp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn viên công đoàn trong Công ty. Kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty đã được Công đoàn TKV ghi nhận, đánh giá cao. Về phương hướng trong những năm tới, ông Lưu Văn Thực đề nghị Công ty đầu tư nghiên cứu để có sản phẩm KHCN phù hợp và đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ cho sự phát triển bền vững, lâu dài.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quang Hường, Giám đốc Công ty đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, định hướng của cấp trên đồng thời tiếp thu, ghi nhớ và khẳng định sẽ triển khai cụ thể hóa bằng hành động, việc làm. 

Với khẩu hiệu hành động “Chất lượng – Hiệu quả – An toàn – Phát triển” vì quyền lợi, lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.

Các mục khác