Trung tâm An toàn Mỏ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024

Chiều ngày 21/12/2023, Trung tâm An toàn Mỏ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đào Hồng Quảng, Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng; bà Lê Thị Dung Hạnh, Kế toán trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và  trưởng, phó phòng một số phòng nghiệp vụ của Viện.

Ông Lê Trung Tuyến, Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Trung tâm An toàn Mỏ triển khai nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, một số công việc truyền thống gặp sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành. Với sự chỉ đạo của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của toàn thể CBCNVC, Trung tâm đã bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của ngành Than, thực tế sản xuất tại các mỏ, phát huy năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng doanh thu năm 2023 của Trung tân ước đạt trên 57 tỷ đồng, đạt trên  108% so với kế hoạch, tiền lương, thu nhập của người lao động được duy trì đảm bảo. Bên cạnh đó, năm 2023, Trung tâm đã quan tâm, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện hoàn thành, nghiệm thu và đề xuất một số đề tài khoa học cấp Tập đoàn TKV; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt các công tác kiểm định thiết bị; thực hiện giám sát lấy mẫu, phân tích hàng nghìn mẫu than, mẫu khí các loại, phát hiện nguy cơ tiềm ẩn và tư vấn các giải pháp phòng chống đảm bảo an toàn cho các đơn vị khai thác than hầm lò trong Tập đoàn TKV; bước đầu mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu về thông gió dân sự; các vấn đề liên quan đến COP 26; thực hiện kiểm định thiết bị điện phòng nổ sang các ngành công nghiệp khác ngoài ngành Than…

Năm 2024, Trung tâm đề ra một số kế hoạch, nhiệm vụ chính như: Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các loại hình công việc truyền thống (xác định độ chứa, thoát khí; kiểm định thiết bị điện phòng nổ; bảo trì hệ thống quan trắc khí mỏ, nghiên cứu than tự cháy… ); cập nhật các quy định, văn bản quản lý các cấp để kịp thời thay đổi, bổ sung năng lực về pháp lý phục vụ tốt cho công việc; nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực hoạt động; tăng cường đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm; tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập cho CBCNVC …

Ông Đào Hồng Quảng, Bí Thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng, Bí Thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm đã đạt được. Định hướng phát triển cho năm 2024, Bí Thư đảng ủy, Viện trưởng yêu cầu Trung tâm nghiên cứu mở rộng thị trường, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới theo nhu cầu thị trường; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNVC, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lao động phù hợp với đặc thù công việc… Bí Thư đảng ủy, tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng tập thể CBCNVC Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Lê Trung Tuyến, Giám đốc Trung tâm khẳng định, trong thời gian tới tập thể CBCNVC Trung tâm sẽ đoàn kết, nỗ lực, tận dụng cơ hội, áp dụng mọi giải pháp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2024./.

Đ.L

Các mục khác