Nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu xác định năng suất nhân tố tổng hợp TFP – Total Factor Productivity trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”

ALBUM ẢNH KHÁC